Galw am wahardd hysbysebion 'rhyw am rent' yng Nghymru

dynes yn crio Image copyright Getty Images

Dylai hysbysebion sydd yn cynnig llety am ddim i bobl sydd yn talu mewn cymwynasau rhyw gael eu gwahardd, yn ôl AC Llafur.

Mae pryderon wedi eu codi ar draws y DU am yr arfer o "ryw am rent".

Nawr mae Dawn Bowden yn dweud bod esiamplau o'r hysbysebion hynny wedi eu gweld yng Nghymru.

Dywedodd Ysgrifennydd Cymunedau Llywodraeth Cymru, Carl Sargeant fod yr arfer yn ffiaidd ac y byddai'n codi'r mater gyda'r Swyddfa Gartref.

'Anfoesol'

Fe wnaeth ymchwiliad diweddar yn Lloegr gan y BBC ganfod fod pobl ifanc, fregus yn cael eu targedu gyda hysbysebion ar-lein yn cynnig llety os oedden nhw'n talu mewn cymwynasau rhyw.

Mae'r ysgrifennydd cyfiawnder Liz Truss eisoes wedi addo y bydd Llywodraeth y DU yn adolygu'r mater.

Dywedodd Ms Bowden wrth ACau ddydd Mercher fod un hysbyseb ar gyfer "tenant gyda chymwynasau" yng Nghaerdydd a'r cymoedd oedd yn dweud: "Rhaid ymateb gyda llun."

Roedd un arall, ar gyfer ystafell ym Mhen-y-bont, yn gofyn am rywun gyda "ffordd o fyw noethlymun".

Image caption Dywedodd Dawn Bowden fod hysbysebion o'r fath yn "ffiaidd"

Dywedodd Ms Bowden fod yr hysbyseb yn ychwanegu fod angen "cyfarfod... i drafod rheolau ar gyfer y gwasanaethau fydd eu hangen".

"Er nad yw'r arfer yma'n anghyfreithlon, mae'n anfoesol ac yn fwriadol yn targedu menywod bregus, ac weithiau dynion, sy'n teimlo nad oes ganddyn nhw ddewis ond derbyn yr ecsploetiaeth yma," meddai AC Llafur Merthyr Tudful a Rhymni.

Dywedodd elusen dai Shelter Cymru nad oedden nhw wedi gweld hysbysebion penodol rhyw am rent, ond eu bod wedi clywed am achosion o landlordiaid preifat yn gofyn am gymwynasau rhyw.

"Mae hyn yn broblem sy'n deillio o'r anghydbwysedd pŵer rhwng landlord a thenant, a'r argyfwng tai sy'n golygu nad oes gan denantiaid ddigon o ddewis o lety fforddiadwy," meddai Jeanie Bibbings, rheolwr ymgyrchoedd gyda'r elusen.

'Agoriad llygad'

Fe wnaeth galwad Ms Bowden i newid Deddf Tai (Cymru) 2014 ei gefnogi gan y gwrthbleidiau yn y Senedd mewn trafodaeth ddydd Mercher.

Dywedodd David Melding o'r Ceidwadwyr ei fod yn "cydymdeimlo'n fawr" gyda'r cynnig, gan alw'r arfer yn "foesol ffiaidd".

Ychwanegodd Sian Gwenllian o Blaid Cymru mai rhan o'r ateb oedd darparu mwy o dai fforddiadwy, gan ddweud y byddai llai o bobl wedyn yn cael eu gorfodi i sefyllfa o'r fath.

Dywedodd Gareth Bennett o UKIP fod rhai o'r hysbysebion roedd wedi ei weld yn "agoriad llygad".

Image copyright Getty Images

Dywedodd Mr Sargeant ei fod yn condemnio'r arfer a'i fod yn "symptom o broblem ddyfnach".

Ond dywedodd yr Ysgrifennydd Cymunedau na fyddai cynnig Ms Bowden "yn taclo'r mater yn ei hun", gan ddweud nad oedd hi'n gyfreithiol yn fater rhwng landlord a thenant os mai rhyw yn hytrach nag arian oedd yn cael ei gyfnewid am lety.

Awgrymodd fodd bynnag y byddai modd edrych ar os fyddai prawf i weld os oedd landlordiaid yn briodol i rentu yn llwyddo i daclo'r mater.