Mwy o alw am waith elusen cymorth i ffermwyr dan straen

Mart Caerfyrddin
Image caption Cafodd yr elusen ei lansio ym mart Caerfyrddin ddydd Mercher

Mae elusen sy'n cynnig cymorth i ffermwyr sydd dan straen yn rhybuddio bod disgwyl i'r galw am eu gwasanaeth gynyddu dros y blynyddoedd nesaf.

Mae gan Tir Dewi linell ffôn newydd, sydd yn rhad ac am ddim, yn ogystal â gwefan newydd.

Eisoes mae'r elusen wedi helpu 60 o ffermwyr a'u teuluoedd, ffermwyr sydd dan straen yn ariannol ac yn feddyliol.

Ond mewn diwydiant lle mae'r gwaith yn galed ac yn unig, mae'r elusen yn dweud ei bod hi'n haws i siarad am brisiau lloi a llefrith nag am broblemau.

'Hen fusnes unig'

Yn ôl Cadeirydd Tir Dewi, John Davies, mae prisiau'n gostwng a chostau'n cynyddu a gyda Brexit ar y gorwel, mae'r ansicrwydd yn rhoi pwysau ychwanegol ar ffermwyr a'u teuluoedd.

"Mae e yna ar gyfer y ffermwyr, mae e yna i roi cyngor, felly estynnwch allan ac fe wnawn ni estyn yn ôl i roi cymorth, cefnogaeth a chyfeiriad.

"Erbyn hyn ry' ni â swyddog cyflogedig a nifer fawr o wirfoddolwyr sy'n barod i helpu ffermwyr, mae 'na strwythurau yn eu lle.

"De ni'n gwybod be sy'n digwydd ar hyn o bryd o ran pwysau a Brexit, mae 'na fwy o angen nag erioed am gymorth, oherwydd mae'n hen fusnes unig tu hwnt."

Image caption Dywed yr elusen y gallai ffermio fod yn fusnes unig tu hwnt

Ar y dechrau dim ond un person, y Canon Eileen o'r Eglwys yng Nghymru, oedd yn ateb y galwadau ar ei ffôn symudol ei hun.

Erbyn heddiw mae gan yr elusen nifer o wirfoddolwyr sy'n ateb galwadau, yn eu plith y Parchedig Delyth Wilson.

"Ry' ni yma i helpu ffermwyr, yn benodol y rhai mewn argyfwng... neu sy'n methu ymdopi," meddai.

"Byddwn ni yn ceisio edrych ar ôl ochr deuluol a phersonol, a phe bai yna broblemau gyda'r busnes yna bydd yna rywun arall ar gael i helpu gyda'r ochr amaethyddol..."

Pynciau Cysylltiedig