Arestio pump mewn cyrch caethwasiaeth fodern ym Mhenfro

Heddlu

Mae pump o bobl wedi eu harestio yn Sir Benfro ar amheuaeth o gyflawni troseddau gangfeistri yn dilyn ymchwiliad i "gaethwasiaeth fodern".

Cafodd y pump eu harestio yn Aberdaugleddau ac maen nhw yn y ddalfa.

Daw hyn yn dilyn cyrch ar y cyd rhwng Heddlu Dyfed Powys, Awdurdod Gangfeistri a Cham-drin Llafur a Chyngor Sir Benfro.

Dywedodd y Ditectif Brif Arolygydd Ross Evans: "Y dioddefwyr yw'n blaenoriaeth ac mae'r rhai sydd wedi eu heffeithio'n cael cefnogaeth lawn."

Fel rhan o wythnos wrth-gaethwasiaeth, dywedodd y llu eu bod yn codi ymwybyddiaeth, adnabod troseddau a chefnogi dioddefwyr.

Ychwanegodd: "Mewn gwirionedd, gall caethwasiaeth fodern ddigwydd yn unrhyw le ac nid oes un math cyffredin o ddioddefwr caethwasiaeth."