Achos llofruddiaeth Bae Cinmel: Teyrnged i ddynes

Llun Image copyright Llun teulu

Mae teyrnged wedi ei rhoi i ddynes yn dilyn ei marwolaeth ym Mae Cinmel, Sir Conwy.

Mae dyn wedi ei gyhuddo o lofruddio Tracy Ann Kearns rhwng 7 ac 11 Mai yn Rhodfa'r Gader yn y dref.

Dywedodd ei mam, Eileen: "Roedd Tracy'n fam wych oedd yn addoli ei phlant. Roeddem yn agos iawn; roedd hi fel chwaer i mi.

"Roedd ganddi bersonoliaeth yn llawn bywyd ac yn llawer o hwyl. Fe fydd pawb yn ei cholli."

Mae Anthony James Bird, 48 oed, wedi ei gyhuddo o lofruddio Ms Kearns.

Cafodd ei chorff ei ddarganfod ar 13 Mai gan Heddlu Gogledd Cymru. Roedd hi wedi bod ar goll ers 7 Mai cyn y darganfyddiad.