Diddymu cwmni cynllun bwyta'n iach Prifysgol Bangor

Food Dudes Image copyright Prifysgol Bangor
Image caption Cymeriadau cartŵn cynllun Food Dudes

Mae cwmni oedd yn rhedeg cynllun bwyta'n iach i blant, gafodd ei ddatblygu gan Brifysgol Bangor, ar fin cael ei ddiddymu gyda dyledion o dros £1.2m.

Bwriad Food Dudes oedd annog plant i fwyta'n iach gan ddefnyddio DVD a chymeriadau cartŵn arwrol oedd yn derbyn grymoedd hud drwy fwyta'n iach.

Roedd y cynllun yn ganlyniad i 25 mlynedd o ymchwil gan seicolegwyr ym Mhrifysgol Bangor.

Yn ôl y trefnwyr, mae wedi helpu 700,000 o blant ar draws y DU, Ewrop a'r UDA i fwyta'n fwy iach ers iddo gael ei sefydlu ddechrau'r ganrif hon. Yn Iwerddon cafodd y cynllun ei gyflwyno i bob ysgol gynradd.

Mae BBC Cymru wedi gofyn i Brifysgol Bangor am ymateb.

Nifer o ffynonellau arian

Mae gwefan y cynllun yn dweud ei fod wedi derbyn arian gan "nifer o ffynonellau yn cynnwys cynghorau ymchwil, y diwydiant bwyd, tyfwyr ffrwythau a llysiau, consortia archfarchnadoedd, iechyd cyhoeddus y DU, yr UE a Phrifysgol Bangor."

Yn 2012 cafodd y gwaith o redeg y cwmni ei drosglwyddo i gwmni o'r enw Food Dudes Health Limited. Tri academydd o Brifysgol Bangor oedd ar fwrdd y cwmni.

Aeth y cwmni hwnnw i'r wal ac fe ddechreuodd y broses o'i ddiddymu yn 2015, ac mae disgwyl i'r broses honno gael ei gwblhau yn y misoedd nesaf.

Ymysg rhestr credydwyr y cwmni mae cyrff iechyd cyhoeddus a chynghorau yn Lloegr, sydd gyda £800,000 yn ddyledus iddyn nhw, ac mae £200,000 yn ddyledus i Brifysgol Bangor.

Adroddiad mewn tri mis

Dywedodd diddymwr y cwmni, Ian Brown o Parkin S Booth & Co yn Lerpwl: "Dechreuodd y broses o ddiddymu Food Dudes Health Ltd ar 9 Hydref 2015 ac fe ges i fy newis i'w ddiddymu.

"Ar 17 Mawrth 2016 cafodd hawliau eiddo deallusol y cwmni eu gwerthu i Brifysgol Bangor am £20,000.

"Roedd rhan o'r gwerthiant yn cynnwys hawliau ar gyfer yr enw 'Food Dudes Health' ac yna cafodd y newid enw i Grub Men Ltd ei gofnodi ar 3 Mai 2016.

"Mae'r broses ddiddymu'n dirwyn i ben ond hyd yn hyn nid yw'r adroddiad terfynol wedi ei roi i'r credydwyr. Byddwn yn disgwyl i hyn ddigwydd o fewn y tri mis nesaf."