Newid i dymor gwyliau'r haf i blant Caerdydd?

Child on holiday Image copyright Getty Images

Mae'n bosib y bydd llai o wyliau'r haf i ddisgyblion ardal Caerdydd gydag wythnos ychwanegol yn cael ei roi iddyn nhw'n ddiweddarach yn y flwyddyn.

Daw hyn ar ôl i'r syniad gael cefnogaeth 72% o brifathrawon a llywodraethwyr o fewn y sir

Mae'n bosib y bydd y cynllun yn golygu bod rhieni yn gallu arbed cannoedd o bunnoedd ar wyliau gan osgoi mynd yn ystod y cyfnodau brig.

Fe gafodd arolwg ei gynnal gan Gyngor Caerdydd i weld a oedd yn bosib symud wythnos o gyfnod yr haf i rywbryd yn ddiweddarach.

Cyfnod ymgynghorol

Dywed y cyngor fod 72% wedi cefnogi'r syniad a bod nawr angen ystyried a ddylid cynnal cyfnod ymgynghorol ffurfiol gyda'r bwriad o geisio sêl bendith Llywodraeth Cymru er mwyn newid dyddiadau'r tymhorau.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Mae gan awdurdodau lleol a chyrff llywodraethol yr ysgolion yr hawl i osod dyddiadau eu tymhorau.

Ond maen nhw hefyd dan ddyletswydd i gydweithio er mwyn sicrhau fod y dyddiau hynny mor debyg ag sy'n bosib.

Un o amcanion y cynllun yw ei gwneud yn rhatach i rieni fynd ar wyliau gyda'u plant, gan fod prisiau yn gallu dyblu yn ystod cyfnod tymor traddodiadol y gwyliau.

Pynciau Cysylltiedig