Diwedd cyfnod gydag arweinydd newydd i Gyngor Penfro?

Cyngor Sir Penfro

Mae'n ymddangos mai'r cynghorydd annibynnol David Simpson fydd arweinydd nesaf Cyngor Sir Penfro, wedi i'r ymgeisydd arall yn y ras, Jamie Adams, dynnu ei enw yn ôl.

Roedd Mr Adams yn arweinydd ar y cyngor cyn yr etholiadau diweddar, ac yn aelod o grŵp annibynnol Independent Plus (IPPG),

Mae ei benderfyniad i beidio â cheisio am yr arweinyddiaeth yn cael ei ystyried yn ddiwedd cyfnod i'r sir, gan mai grŵp yr IPPG sydd wedi arwain y cyngor ers 1996.

Mae'r rhestr o gynghorwyr ers yr etholiadau lleol ym mis Mai bellach yn dangos fod gan yr IPPG 13 aelod, sydd 20 cynghorydd yn llai nag oedd ganddyn nhw gynt.

Fe ymddiswyddodd Mr Simpson o gabinet Cyngor Penfro a gadael yr IPPG yn 2014 oherwydd anghytundeb am y ffordd roedd Mr Adams yn rheoli pethau.

Image caption Jamie Adams yw arweinydd presennol Cyngor Sir Penfro

Mae'n debyg i Mr Simpson ddweud ar y pryd mai ymdrechion y cynghorydd Rob Lewis i rwystro gwaith y pwyllgor a oedd yn ymchwilio i achos cyn-brif weithredwr y sir, Bryn Parry Jones oedd wedi arwain at ei ymddiswyddiad.

Dydy'r Cynghorydd Simpson ddim yn aelod o unrhyw grŵp. Mae e eisoes wedi ennill cefnogaeth aelodau Llafur, y Democratiaid Rhyddfrydol a'r Ceidwadwyr am yr arweinyddiaeth.

Bydd y bleidlais i ddewis arweinydd yn cael ei chynnal yng nghyfarfod llawn y cyngor ddydd Iau nesaf.

Gan nad oes ymgeisydd arall, y tebygrwydd yw y bydd yn cael ei ethol yn arweinydd.

'Braint'

Dywedodd Mr Adams wrth BBC Cymru ei fod wedi bod yn "fraint fawr" cael arwain y cyngor "yn enwedig o ystyried yr heriau wnaethon ni wynebu".

"Ond rydyn ni wedi aros o fewn ein cyllideb, a gwella'n perfformiad - ni sy'n perfformio ail orau yng Nghymru bellach - a bydd yn anodd i bwy bynnag sy'n dilyn i gynnal hynny," meddai.

"Byddai'n hapus i chwarae fy rhan wrth ddal yr arweinyddiaeth newydd i gyfrif."