Cyn Aelod Cynulliad Plaid Cymru i arwain Cyngor Conwy

Gareth Jones
Image caption Roedd Gareth Jones yn AC rhwng 1999-2003 a 2007-2011

Mae Cyngor Sir Conwy wedi ethol cyn Aelod Cynulliad Plaid Cymru, Gareth Jones fel ei arweinydd newydd.

Fe wnaeth cynghorydd ward Craig-y-Don drechu'r cynghorydd annibynnol, Goronwy Edwards o un bleidlais - 28 i 27, gyda dau yn atal eu pleidlais.

Mr Jones, 78, oedd Aelod Cynulliad hen etholaeth Conwy rhwng 1999 a 2003.

Ni lwyddodd yn ei ymgais i ennill sedd newydd Aberconwy bryd hynny cyn ei hailennill yn 2007, gan gamu o'r rôl yn 2011.

Dywedodd wrth gyfarfod y cyngor ddydd Iau ei fod eisiau cynnwys pob plaid wrth redeg yr awdurdod.

Cafodd y cynghorydd Brian Cossey ei ethol fel cadeirydd, a Peter Lewis yn is-gadeirydd.