Cyflwyno cynlluniau prosiect cymdeithasol yn Y Fflint

cartrefi fflint Image copyright Pennaf Housing Group

Bydd prosiectau cymdeithasol gwerth miliynau o bunnoedd yn Y Fflint yn cael eu dadorchuddio i'r cyhoedd ddydd Gwener.

Mae Cyngor Sir y Fflint wedi adeiladu 92 o gartrefi yn y dref, ac mae gwaith wedi dechrau ar gynllun tai gofal ychwanegol gwerth £10m, gyda 70 o fflatiau ar gyfer pobl dros 60 oed.

Mae canolfan iechyd newydd gwerth £5m hefyd yn rhan o'r datblygiad.

Dywedodd prif swyddog Cyngor Sir y Fflint, Clare Budden, fod disgwyl i'r prosiectau "roi bywyd newydd i ganol y dref".

Fe ddechreuodd y gwaith ar ôl i'r cyngor ddymchwel mwy na 200 o fflatiau deulawr gafodd eu codi yn yr 1970au.

Bydd y tai gofal ychwanegol, o'r enw Llys Raddington, yn cael eu rheoli gan Gymdeithas Tai Clwyd Alyn.

Image copyright Geograph | Jaggery

Dywedodd rheolwr y gymdeithas, Steve Robinson, y byddai'r tai yn caniatáu pobl i fyw yn annibynnol gydag ansawdd bywyd da.

Bydd bwyty hefyd ar y safle, gyda gwasanaethau fel ymdrochi gyda chymorth.

Y gobaith yw y bydd yr holl waith wedi gorffen erbyn gwanwyn 2018.

Fe fydd y ganolfan iechyd yn gartref i ddwy feddygfa, yn ogystal â gwasanaethau deintyddol a therapyddion galwedigaethol.

Bydd hyn yn digwydd drwy uno gwasanaethau Clinig y Grove ac Ysbyty'r Fflint.

Mae Cyngor Sir y Fflint wedi addo codi 500 o gartrefi newydd yn y sir, gan gynnwys 200 o dai cyngor.