Newidiadau cymhwyso ar gyfer Ewrop o fudd i Gymru?

Rygbi Image copyright Getty Images

Gall newidiadau i'r ffordd mae timau rygbi'r Pro12 yn cymhwyso ar gyfer cystadlu yng Nghwpan Pencampwyr Ewrop effeithio ar ranbarthau Cymru.

Ar hyn o bryd mae lle wedi gwarantu i o leiaf un tîm o'r Alban, Iwerddon, Cymru a'r Eidal yn y gystadleuaeth pob tymor.

Ond mae'r newidiadau'n golygu mai dim ond y saith tîm uchaf yn y Pro12 fydd yn gymwys o dymor 2018-19 ymlaen, sy'n golygu y gall un neu fwy o wledydd golli allan.

Dywedodd pennaeth y Pro12, Martin Anayi y bydd y newidiadau'n "cyflwyno meritocratiaeth i'r Bencampwriaeth".

Ers i dimau'r Eidal ymuno â'r Pro12 yn 2010, dim ond unwaith mae tîm i'r wlad wedi gorffen yn y saith uchaf - pan ddaeth Treviso yn seithfed yn 2013.


Dadansoddiad Gohebydd Chwaraeon BBC Cymru, Cennydd Davies

Mae hyn yn rhywbeth positif o ran hygrededd y gystadleuaeth.

Yn y sefyllfa bresennol, mae un tîm o Gymru, Yr Alban, Iwerddon a'r Eidal yn saff o'u lle ym mhrif gystadleuaeth Ewrop beth bynnag eu safle ar ddiwedd y tymor, ac o dan y drefn newydd, dim ond y saith tîm uchaf y Pro12 yn unig fydd yn sicrhau lle yn Ewrop.

Yn ogystal â hyn fe fydd enillwyr y Cwpan Her hefyd yn cael cystadlu yng Nghwpan Pencampwyr Ewrop.

Yn y pen draw, dwi'n siŵr y bydd hyn yn cryfhau'r cynnyrch drwy gydol y tymor.

Pynciau Cysylltiedig