1,000 yn arwyddo deiseb yn erbyn gwesty yn Nhyddewi

Tyddewi Image copyright Geograph

Mae bron i 1,000 o bobl wedi arwyddo deiseb ar-lein i atal cwmni cadwyn rhag agor gwesty yn ninas leiaf Prydain.

Mae gwesty 63 ystafell wely, gan gwmni Premier Inn, yn cael ei gynnwys mewn cynlluniau i ddatblygu tir ar Heol Glasfryn yn Nhyddewi, Sir Benfro.

Mae Tyddewi yn enwog am ei heglwys gadeiriol, siopau a busnesau annibynnol, ac mae'r trigolion yn gwneud cais i ddod yn Ddinas Diwylliant y DU yn 2021.

Dywedodd llefarydd ar ran Premier Inn bod disgwyl i'r materion a godwyd gan y ddeiseb gael eu hegluro mewn arddangosfeydd cyhoeddus.

'Tanseilio'

Mae'r ddeiseb yn honni y byddai'r gwesty yn "tanseilio" busnesau lleol a "pharatoi'r ffordd ar gyfer cadwyni mawr" i ddod i'r ddinas.

Mae'r datblygiad ar Ffordd y Glasfryn yn cynnwys 75 o gartrefi newydd, ac fe fyddai 40 ohonynt ar gael i'w rhentu gan Gymdeithas Tai Sir Benfro ar gyfer pobl sy'n byw yn lleol.

Y gobaith yw y bydd cartrefi sy'n gwerthu ar y farchnad agored yn helpu ariannu pwll nofio newydd yn lle'r un gaeodd yn 2007.

Image copyright PA

Mae'r ddeiseb, a sefydlwyd gan y grŵp 'No Premier Inn St Davids', yn dweud "nad yw'r datblygiad preswyl angen y Premier Inn".

Maen nhw'n dweud fod y gwesty yn rhan o "gwmni rhyngwladol mawr" ac fe allai caniatáu iddynt godi'r gwesty "baratoi'r ffordd ar gyfer mwy o gadwyni mawr" yn y ddinas.

Eu pryder yw y byddai hynny'n "dinistrio busnesau sy'n cael eu rhedeg yn annibynnol ac yn bygwth eu hunaniaeth ddiwylliannol".

'Datblygiad pwysig'

James Anderson, cyfarwyddwr cyswllt ar gyfer ymgynghoriaeth cynllunio Turley, sy'n arwain yr ymgysylltu â'r gymuned ar gyfer y cynlluniau.

Dywedodd Mr Anderson fod Heol Glasfryn yn "ddatblygiad pwysig i Dyddewi".

"Bydd y materion a godwyd gan y ddeiseb yn cael eu hegluro yn yr arddangosfeydd cyhoeddus, ac fe fydd tîm llawn ar gael i esbonio'r cynigion a sut mae'r cartrefi newydd a'r gwesty yn gweithio gyda'i gilydd," meddai.

"Mae adborth ar y cynigion diweddaraf yn bwysig i ni ac rydym yn edrych ymlaen at siarad gyda phreswylwyr drwy'r cynlluniau diweddaraf a gwrando ar eu barn."

Bydd yr arddangosfeydd yn cael ei gynnal yn Oriel y Parc, Tyddewi ddydd Gwener a dydd Sadwrn.