Heddlu arfog yn arestio tri dyn yn Llanelli

murray st Image copyright Google

Cafodd tri o bobl eu harestio wedi i heddlu arfog gael eu galw i ddigwyddiad yng nghanol Llanelli brynhawn Iau.

Fe gafodd yr heddlu eu galw i'r digwyddiad ar Murray Street yn y dre am tua 13:30 ac roedd amheuaeth bod arfau yn rhan o'r digwyddiad.

Fe gafodd y stryd ei chau, ac fe wnaeth yr heddlu ddarganfod gwn aer mewn eiddo yno.

Cafodd tri dyn eu harestio ar amheuaeth o fod â gwn yn eu meddiant gyda'r bwriad o achosi ofn o drais.

Mae'r tri yn cael eu cadw yn y ddalfa wrth i'r ymchwiliad barhau.

Ni chafodd neb anaf yn y digwyddiad.