Pier Bae Colwyn yn 'annhebygol o gael arian loteri'

Pier Bae Colwyn Image copyright Cyngor Conwy

Mae ymddiriedolaeth sydd eisiau adfer Pier Bae Colwyn wedi cael gwybod ei bod yn annhebygol y byddan nhw'n derbyn arian loteri i ariannu'r cynllun.

Mae'r perchnogion, Cyngor Conwy wedi cyflwyno cais i ddatgymalu ac ailddatblygu'r adeilad rhestredig Gradd II.

Fe wnaeth rhan ohono ddisgyn i'r môr ym mis Chwefror, ac yna fe wnaeth tân gynnau yno ym mis Mawrth.

Nod y cyngor, meddai llefarydd, oedd diogelu'r pier oherwydd rhesymau iechyd a diogelwch.

Ychwanegodd y byddant yn hapus i gydweithio gydag unrhyw grwpiau, gan gynnwys Ymddiriedolaeth Pier Fictoria, sydd am ei ailddatblygu.

"Mae'r Cyngor wedi ymrwymo i weithio gydag Ymddiriedolaeth y Pier wrth iddynt archwilio dewisiadau ar gyfer ailadeiladu'r pier yn y dyfodol, ac mae Swyddogion yn rhoi eu harbenigedd i'w helpu i wneud hynny."

Ond, mewn cyfarfod yr wythnos yma clywodd aelodau'r ymddiriedolaeth eu bod yn annhebygol o lwyddo yn eu cais am arian gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri.

Roedd yr ymddiriedolaeth wedi gobeithio mai arian o'r gronfa fyddai'n ariannu'r prosiect.

Image copyright Steven Thomas (Roby Aerial Work)

Mae cynlluniau'r cyngor yn cynnwys ailddatblygu pier byrrach, gan gofnodi a storio elfennau er mwyn eu hail-ddefnyddio mewn gwaith adfer yn y dyfodol.

Roedd y pier 116 mlwydd oed eisoes ar gau i'r cyhoedd am resymau diogelwch cyn iddo ddisgyn i'r dŵr ddechrau'r flwyddyn.

Fe wnaeth y cyngor bleidleisio i ddymchwel y pier yn 2013, ond cafodd y cais ei wrthod gan Lywodraeth Cymru yn 2015.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol