Datblygu ap rhithwir i ddysgu diogelwch ffyrdd i blant

Gem rhithwir Image copyright iStock
Image caption Mae gemau rhithwir wedi dod yn boblogaidd yn y blynyddoedd diwethaf

Mae ap sy'n debyg i dechnoleg y gêm Pokemon Go yn cael ei ddatblygu er mwyn dysgu diogelwch ffyrdd i blant ysgol gynradd.

Ar yr ap bydd disgyblion yn gallu dysgu sgiliau croesi'r ffordd trwy gemau rhithwir.

Academyddion o Brifysgol De Cymru sydd wedi datblygu'r ap ar ôl derbyn cyllid o £67,500 gan yr Ymddiriedolaeth Diogelwch Ffyrdd.

Gobaith Dr Catherine Purcell yw y bydd y gêm yn ymddiddori'r plant.

Bydd y plant yn gallu gweld ffyrdd, ceir a mannau croesi trwy symud y cyfrifiadur ar ffurf tabled, sy'n debyg i iPad, o ochr i ochr.

Bydd croesi mewn man diogel yn golygu bydd y disgyblion yn ennill pwyntiau, ond fe fyddan nhw'n colli pwyntiau os byddant yn camu i'r ffordd pan mae'n beryglus gwneud hynny.

Cydweithio gydag ysgol

Fe benderfynodd y brifysgol i ddatblygu'r ap yn dilyn gwaith ymchwil gan Dr Purcell, sy'n arbenigo mewn seicoleg, ac arbenigwr dylunio gemau, Dr Mike Reddy.

Fel rhan o'r ymchwil ar gyfer yr ap mae'r brifysgol wedi bod yn gweithio gydag Ysgol Gynradd St Woolos yng Nghasnewydd ers pum mlynedd.

Roedd yr ymchwil yn dangos bod plant yn dysgu yn well trwy bersbectif y person cyntaf.

Image copyright EPA
Image caption Mae'r ap yn debyg i dechnoleg gêm boblogaidd Pokemon Go

Dywedodd Dr Purcell bod ei hastudiaeth fwyaf diweddar yn edrych i weld os oedd disgyblion yn ffafrio un ffordd o ddysgu yn fwy na'r llall wrth astudio diogelwch ffyrdd.

"Roedd canlyniadau'r astudiaeth honno yn glir - mae'n llawer gwell ganddyn nhw gael eu trochi yn yr awyrgylch yna ac o ganlyniad i hynny mae'r prosiect yma wedi esblygu," meddai.

Ar gael yn ehangach?

Dywedodd pennaeth St Woolos, Heather Vaughan, bod y plant "yn rhoi bri i'r peth am ei fod yn ap ac yn hwyl".

"Dw i'n meddwl bod cydweithio gyda Phrifysgol De Cymru i ddylunio'r ap wedi golygu bod y datblygwyr yn gwybod yn union beth mae'r plant eisiau a'r hyn sydd yn gweithio go iawn," meddai.

Mae'r prototeip ar gyfer y gêm yn cael ei ddatblygu erbyn mis Medi a'r gobaith ydy bydd yr ap yn barod erbyn mis Ionawr.

Os bydd yn llwyddiant, y nod yw cael mwy o arian i ddatblygu'r ap fel bod modd ei rannu am ddim gydag ysgolion ar draws Prydain.

Pynciau Cysylltiedig