Carcharu dyn o Wrecsam am droseddau terfysgol

Aabid Ali Image copyright Daily Post
Image caption Cafodd Aabid Ali ei arestio ym mis Tachwedd

Mae dyn o Wrecsam wnaeth ymchwilio i osod ffrwydron ar safleoedd milwrol wedi ei ddedfrydu i bum mlynedd a phedwar mis o garchar.

Roedd Aabid Ali, 49, - oedd yn cael ei adnabod fel Darren Glennon cyn troi at Islam - eisoes wedi pledio'n euog i dri chyhuddiad yn ymwneud â therfysgaeth.

Cafodd ei arestio ym mis Tachwedd ar ôl i bryderon gael eu codi ei fod wedi ei radicaleiddio.

Clywodd Llys y Goron Manceinion ddydd Gwener ei fod wedi dweud wrth ei wraig ei fod eisiau rhoi ffrwydron ar un o safleoedd yr Awyrlu Brenhinol.

Dywedodd y barnwr bod Ali "yn amlwg yn bwriadu annog terfysgaeth".

Clywodd y llys bod ei wraig yn gweithio mewn barics y fyddin, a bod diogelwch wedi cynyddu yno oherwydd y pryderon am Ali.

'Merthyr i Jihad'

Fe wnaeth swyddogion ymweld ag ef y llynedd oherwydd pryderon am ei gefnogaeth tuag at y Wladwriaeth Islamaidd.

Image copyright Heddlu Manceinion

Cafodd Ali ei arestio wedi iddi ddod i'r amlwg nad oedd am newid ei gredoau radical.

Roedd wedi dweud wrth ei wraig ei fod eisiau lladd milwr gyda'i gar ac ymosod ar safle'r Awyrlu.

Roedd hefyd wedi ymchwilio ar y we i wneud bomiau, a theithio i Afghanistan a Pakistan.

Fe wnaeth swyddogion hefyd ddarganfod bod Ali wedi chwilio am "drefniadau diogelwch yn 10 Downing Street" ar ei gyfrifiadur.

Ar ôl cael ei arestio cafodd ei holi os oedd gandd unrhwy fwriad i ladd ei hun, ac fe atebodd: "Dim ond fel merthyr i Jihad."

Wrth ei garcharu, dywedodd y barnwr bod Ali yn gyfrifol am "droseddu difrifol iawn" a'i fod "ag obsesiwn â therfysgaeth ac eithafiaeth".

Pynciau Cysylltiedig