Seiri Rhyddion De Cymru yn gorymdeithio yng Nghaerdydd

Saeryddiaeth

Am y tro cyntaf er blynyddoedd maith, bu gorymdaith gyhoeddus yn cael ei chynnal gan Seiri Rhyddion De Cymru ddydd Sadwrn er mwyn nodi 300 mlynedd ers sefydlu Saeryddiaeth Rydd.

Bu'r orymdaith yn cael ei harwain gan y Prif Feistr Gareth Jones, OBE, ac yn cynnwys cynrychiolwyr o ganghennau'r Seiri Rhyddion o bob cwr o dde Cymru.

Roedd yr aelodau'n cerdded drwy bentref Llandaf yng Nghaerdydd i'r Eglwys Gadeiriol yno.

Mae'r Seiri Rhyddion yn cyfarfod i nodi sefydlu Saeryddiaeth Rydd yn 1717, ac erbyn heddiw mae 'na 200,000 o aelodau - i gyd yn ddynion - drwy Brydain.

Mae 5,000 o Seiri Rhyddion yn ne Cymru, gyda'r rhain yn aelodau o 23 o ganolfannau Saeryddiaeth.

Gyda defodau anghyffredin ac elfen gref o gyfrinachedd, ynghyd a'r ffaith mai dim ond dynion sy'n cael bod yn aelodau, mae Saeryddiaeth Rydd wedi bod yn destun beirniadaeth yn y gorffennol.

Ond mae'r rhai sy'n arwain y mudiad yn dweud ei fod wedi dod yn fwy agored ac yn llai cyfrinachol yn ystod y blynyddoedd diwethaf.