Cynnal gwasanaeth eglwysig i anifeiliaid ym Mhort Talbot

Y Tad Edward Owen a Barney
Image caption Y Tad Edward Owen yn cwrdd ag un fydd yn mynychu'r gwasanaeth, Barney y merlyn

Bu pob mathau o anifeiliaid yn mynychu gwasanaeth eglwysig ym Mhort Talbot ddydd Sul.

Roedd Abaty Margam yn agor ei drysau i'r anifeiliaid ar gyfer ei gwasanaeth diolchgarwch blynyddol.

Mae'r gwasanaeth yn draddodiad ers dros 30 mlynedd, ac wedi croesawu popeth o geffylau i wyddau.

"Mae croeso i bob anifail, o gŵn i gathod, o gwningod i ferlod - mae 'na ddigon o le," meddai'r Tad Edward Owen cyn y gwasanaeth.

"Mae'r gwasanaeth anifeiliaid blynyddol yn boblogaidd iawn, ac mae wedi bod yn cael ei gynnal yma ers dros 30 mlynedd - rwy'n cofio mynd iddo fel plentyn hyd yn oed."

Pynciau Cysylltiedig