50 safle yng Nghymru yn ennill statws Baner Las

Traeth y Gogledd yn Aberystwyth Image copyright Geograph
Image caption Mae Traeth y Gogledd yn Aberystwyth yn un o'r rheiny sydd â statws Baner Las

Mae'r nifer uchaf erioed o safleoedd yng Nghymru wedi ennill statws Baner Las, yn cynnwys 45 o draethau, tri marina a dau gwmni teithiau cychod.

Mae cyfanswm o 98 safle wedi cyrraedd safonau Baner Las, Arfordir Gwyrdd a Gwobr Glan Môr.

Mae'r safleoedd yn cael eu cydnabod yng Ngwobrau Arfordir Cymru.

Blue Ocean Adventures yn Nhyddewi a Ribride ym Mhorthaethwy yw'r cwmnïau teithiau cychod cyntaf yn y DU i ennill statws Baner Las.

Eleni yw'r 30ain flwyddyn i'r Faner Las gael ei chyflwyno, ac i'w hennill mae'n rhaid sicrhau safon ansawdd dŵr, ymwybyddiaeth amgylcheddol, rheolaeth a gwasanaethau.

'Effaith gadarnhaol ar dwristiaeth'

Dywedodd yr Ysgrifennydd dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig, Lesley Griffiths: "Rydym i gyd yn gwybod bod arfordir Cymru gyda'r mwyaf trawiadol yn y byd.

"Mae'r ffaith fod 50 o safleoedd bellach yn hedfan y Faner Las a bod 98 o safleoedd i gyd wedi cael eu cydnabod am ansawdd eu dŵr a'u cyfleusterau yn newyddion rhagorol.

"Gall hyn ond cael effaith gadarnhaol ar dwristiaeth ac, yn ei dro, rhoi hwb i'r economi."

Pynciau Cysylltiedig