'Pryderon difrifol iawn' am Gyfoeth Naturiol Cymru

Coedwigaeth Image copyright Thinkstock
Image caption Mae'r cytundeb £39m wedi achosi "pryder difrifol" yn y diwydiant coedwigaeth, medd David Sulman

Mae un o bwyllgorau'r Cynulliad wedi clywed bod "pryderon difrifol iawn" am y ffordd mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn rheoli coedwigoedd cyhoeddus.

Fe honnodd Cymdeithas Cynnyrch Coedwigoedd y DU bod diffyg arbenigedd am goedwigaeth o fewn y corff.

Ychwanegodd eu Prif Weithredwr, David Sulman, mai un broblem o nifer yw'r ffrae am gytundeb £39m gafodd ei gynnig i un cwmni'n unig.

Gwadodd CNC eu bod ddim yn rhoi digon o sylw i goedwigaeth, gan ddweud hefyd bod y corff yn wynebu amgylchiadau heriol pan gafodd y cytundeb ei roi i'r cwmni.

'Mynd yn waeth'

Roedd Mr Sulman yn rhoi tystiolaeth i Bwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus y Cynulliad ddydd Llun.

Dywedodd bod aelodau ei gymdeithas yn poeni bod eu maes ddim yn cael digon o sylw o fewn CNC, corff gafodd ei sefydlu yn 2013 pan ddaeth tri chorff arall at ei gilydd.

"Pan 'dych chi'n meddwl bod pethau methu mynd yn waeth, maen nhw," meddai, gan honni bod llai o arbenigedd am y maes o fewn CNC.

Image caption Dywedodd David Sulman bod aelodau o'i gymdeithas yn poeni am CNC

Testun y cytundeb gwerth £39m oedd gwerthu coed i felin lifio, a dim ond un cwmni - sydd heb ei enwi - gafodd y cyfle i gynnig amdano.

Ym mis Mawrth cafodd y cytundeb ei gwestiynu gan Archwilydd Cyffredinol Cymru, ac mae'r trefniant wedi cael ei ganslo wedi iddi ddod i'r amlwg ym mis Ebrill bod y cwmni wedi methu â chyrraedd un o brif ofynion y fargen.

Cyn ymddangos o flaen y pwyllgor dydd Llun, dywedodd Mr Sulman bod y cytundeb ddim yn "agored a thryloyw".

Fe fuodd prif weithredwr CNC hefyd gerbron y pwyllgor dydd Llun, a gofynnwyd iddo dair gwaith i egluro pa fath o argraff roedd y cytundeb dadleuol yn ei roi.

"Dwi'n hapus i gyfiawnhau'r penderfyniad ond o edrych yn ôl fe fyddwn ni wedi gwneud pethau'n wahanol," meddai Dr Emyr Roberts.

Image caption Dywedodd Dr Emyr Roberts bod CNC wedi rhoi'r cytundeb £39m mewn amgylchiadau heriol

Mynnodd Mr Roberts bod y corff yn wynebu sefyllfa heriol bryd hynny, yn sgil pryderon y byddai afiechyd ar goed llarwydd yn lledaenu.

Ond cytunodd y dylai CNC fod "wedi profi'r farchnad mewn ffordd mwy trylwyr".

Fe wfftiodd Mr Roberts yr honiad bod coedwigaeth ddim yn cael digon o sylw gan y corff, gan ddweud eu bod yn "blaenoriaethu coedwigaeth a datblygu perthnasau gyda'n cwsmeriaid".

Ychwanegodd ei fod wedi'i siomi gan sylwadau Mr Sulman ac y byddai'n hapus i gwrdd ag o i drafod ymhellach.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol