Cyhuddo dyn o ddinoethi ei hun o flaen merched ym Mangor

Heddlu

Mae dyn 24 oed wedi'i gyhuddo o ddinoethi ei hun o flaen merched ysgol yng Ngwynedd.

Roedd yr heddlu wedi apelio am wybodaeth yn dilyn y digwyddiadau ym Mangor.

Dywedodd Heddlu Gogledd Cymru bod y dyn yn wynebu tri chyhuddiad o ddinoethi.

Mae disgwyl iddo ymddangos yn y llys ddydd Llun.

Pynciau Cysylltiedig