Busnesau cymdeithasol 'werth £2.37bn i economi Cymru'

Cwmni DAC yng Nghastell-nedd Image copyright DAC

Mae'r sector busnesau cymdeithasol werth £2.37bn i economi Cymru ac yn cefnogi mwy na 40,000 o swyddi, yn ôl data newydd.

Mae'r adroddiad - Mapio'r Sector Busnesau Cymdeithasol yng Nghymru - yn dweud bod 1,698 o sefydliadau'n gweithredu yn y sector busnesau cymdeithasol yng Nghymru.

Mae hyn yn cynnwys cwmnïau cydweithredol, cwmnïau cydfuddiannol, mentrau cymdeithasol a busnesau y mae'r gweithwyr yn berchen arnynt.

Mae'r adroddiad yn seiliedig ar arolwg o 810 o sefydliadau, sy'n cynrychioli 48% o'r sector.

Rhai o ganfyddiadau eraill yr adroddiad yw:

  • Mae'r sector yn cefnogi rhwng 48,000 a 58,000 o wirfoddolwyr;
  • Mae busnesau cymdeithasol yn aml yn gweithio mewn ardaloedd o amddifadedd cymdeithasol ac yn aml yn darparu gwasanaethau y byddai'n anodd i'r sector cyhoeddus a'r sector preifat eu cynnal;
  • Mae busnesau cymdeithasol yn fusnesau sy'n cael eu cymell gan nodau cymdeithasol neu amgylcheddol;
  • Mae'r sector yn tyfu ac yn datblygu;
  • Mae busnesau cymdeithasol yn nodi'r angen am gefnogaeth o ran dod o hyd i fuddsoddiad, marchnata a chyllid.

'Llenwi bylchau mewn darpariaeth'

Dywedodd cyfarwyddwr menter Canolfan Cydweithredol Cymru, Glenn Bowen bod yr adroddiad yn awgrymu bod y sector wedi gweld "twf gwirioneddol" yn y ddwy flynedd ddiwethaf.

"Yn aml, mae busnesau cymdeithasol yn cael eu sefydlu o ganlyniad i faterion a nodir ar lawr gwlad gan gymuned leol," meddai.

"Maent yn llenwi bylchau mewn darpariaeth ac, mewn rhai achosion, yn tyfu drwy ddulliau cyflenwi arloesol a diffinio gwasanaethau mewn ymateb uniongyrchol i anghenion eu cymuned."

Dywedodd Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates bod Llywodraeth Cymru "wedi ymrwymo i gydweithio'n agos â busnesau cymdeithasol er mwyn eu helpu i dyfu a ffynnu".

Cafodd yr ymchwil ei gomisiynu gan Busnes Cymdeithasol Cymru a'i gynnal gan Wavehill Ltd.

Pynciau Cysylltiedig