Bwrsari er cof am gynghorydd ifanc yn Aberystwyth

Emily Price Image copyright Llunteulu
Image caption Emily Price yn ystod ei thaith i Ghana i ddysgu Saesneg a mathemateg i blant

Mae teulu Emily Price, y ferch 22 oed a gafodd ei hethol i fod yn gynghorydd tre Aberystwyth ddechrau Mai, yn bwriadu sefydlu bwrsari er cof amdani.

Roedd Emily Price yn dod o Huntingdon yn Sir Caergrawnt.

Roedd yn astudio mathemateg a ffiseg ym Mhrifysgol Aberystwyth ac ym mis Medi ei bwriad oedd dilyn cwrs meistr.

Cafodd ei tharo'n sâl ddiwrnodau'n unig wedi cael ei hethol i gyngor tref Aberystwyth a bu farw ar 12 Mai.

Dywedodd ei theulu y byddent yn hoffi helpu myfyrwyr difreintiedig i astudio yr un pynciau ag Emily.

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi agor llyfr coffa er mwyn i fyfyrwyr gael ysgrifennu eu teyrngedau ac fe fydd modd llofnodi'r llyfr rhwng nawr a'r angladd.

Bydd yr angladd yn cael ei gynnal yn amlosgfa Caergrawnt ar 2 Mehefin.

Mae'r Brifysgol hefyd wedi trefnu bws i fynd â myfyrwyr o Aberystwyth i'r angladd - a maent yn cael eu hannog i wisgo'r lliwiau melyn a phiws, lliwiau'r brifysgol, i ddathlu cyfnod Ms Price yn y coleg.

Mae cronfa hefyd wedi'i sefydlu i godi arian er cof am y fyfyrwraig ifanc.

Image copyright Llun teulu
Image caption Roedd Emily yn hoff iawn o Harry Potter, medd ei theulu

Meddai ei chwaer Katie Price: "Ry'n wedi siarad â'r brifysgol ac mae ganddynt ddiddordeb mawr i'w anrhydeddu.

"Ry'n yn bwriadu sefydlu bwrsari ar gyfer darpar fyfyrwyr mathemateg a ffiseg - roedd hi'n caru'r pynciau yma a'r brifysgol yn angerddol."

Bydd unrhyw arian ychwanegol yn cael ei wario ar fflat y tu allan i fflat Ms Price yn Aberystwyth er mwyn i bobl eraill gael "mwynhau yr union olygfa yr oedd hi'n ei fwynhau."

Mewn neges ar dudalen gronfa goffa Emily dywedodd eu rhieni Natasha a John a'i chwiorydd Hannah a Katie: "Roedd Emily am wneud gwahaniaeth yn y byd a chyda'ch help chi mi allwn wireddu ei dymuniad."