Cyfuno rhedeg a gweithredoedd da yn y gymuned

Pobl yn cymryd rhan yng ngweithgareddau GoodGym yn Sheffield Image copyright Paul David Drabble
Image caption Pobl yn cymryd rhan yng ngweithgareddau GoodGym yn Sheffield

Mae gweithgaredd sy'n cyplysu dod yn heini a gwneud gweithredoedd da yn cychwyn yng Nghaerdydd.

Nos fawrth bydd cyfle i redeg a gwella llwybr i bobl anabl o flaen neuadd gymunedol Treganna.

Dyma'r tro cyntaf i weithgareddau o'r fath gael eu cynnal yng Nghymru.

Bydd y criw yn cyfarfod o flaen yr Hen Lyfrgell.

Ymateb cadarnhaol

Mae aelodau o'r GoodGym yn ymweld â phobl hŷn, garddio ac yn gwneud rhywfaint o waith adeiladu.

Eisoes mae 320 o bobl wedi dweud eu bod eisiau ymuno â'r grŵp yn y brifddinas.

"Ry'n wedi ein synnu," medd Ben Annear, gweithiwr iechyd a hyfforddwr yn Goodgym.

Yn ogystal mae ysgolion ac elusennau wedi awgrymu tasgiau.

Image copyright GoodGym
Image caption Mae pobl yn cael gwybod o flaen llaw pa mor bell y byddan nhw yn rhedeg

"Os ydych yn defnyddio eich ymarfer corff i wneud rhywbeth da, mae hynny yn eich gwneud i deimlo'n well byth," ychwanegodd Ben.

Dywedodd hefyd nad oedd yn rhaid i redwyr boeni y byddent yn cael eu gadael ar ôl ac felly does dim rhaid i bobl bryderu am eu cyflymder neu am lefel eu ffitrwydd.

Bydd pobl hefyd yn cael gwybod pa mor bell yw'r daith cyn cychwyn.

Ar draws y DU mae rhedwyr GoodGym wedi cyflawni mwy na 50,000 o weithredoedd da drwy helpu pobl hŷn a sefydliadau cymunedol.

Maent ar hyn o bryd yn gweithredu mewn 31 o ardaloedd a'r bwriad yw lansio clwb ymhob dinas yn y DU erbyn 2018.