Llais y Llywydd: Aled Siôn Davies

Aled Sion Davies
Image caption Aled Siôn Davies - o Rio i'r Urdd!

Ar ôl cipio'r aur ar lwyfannau Paralympaidd y byd, mae Aled Siôn Davies yn troedio llwyfan Eisteddfod yr Urdd dydd Mawrth fel un o'r llywyddion.

Un o Ben-y-bont ydy Aled, a chyn-ddisgybl yn Ysgol Gymraeg Bro Ogwr ac Ysgol Gyfun Llanhari.

Fe wnaeth enw i'w hun yng Ngemau Paralympaidd Llundain yn 2012, pan lwyddodd i gipio'r fedal aur yn y ddisgen a'r efydd yn y taflu pwysau. Bedair mlynedd yn ddiweddarach, enillodd yr aur yn y taflu pwysau yn Rio.

Ei her nesaf ar y maes fydd Pencampwriaethau'r Byd ym mis Gorffennaf - ond cyn hynny, bu'n sôn wrth Cymru Fyw am ei atgofion o'r Urdd a'r 'Steddfod.

Beth oedd dy brofiad cyntaf o'r Urdd?

Roeddwn i wastad yn cystadlu yng nghystadlaethau chwaraeon yr Urdd, ac un o fy atgofion cynharaf oedd ennill ras yn gala nofio'r Urdd, y tro cyntaf i mi ennill unrhyw beth o flaen fy ffrindiau!

Ydy'r profiad o gystadlu wedi bod o fudd yn dy fywyd proffesiynol?

Wrth gwrs - pan oeddwn i yn fach, doedd dim llawer o gyfle i gystadlu o flaen llawer o bobl, gyda'r emosiynau i gyd sy'n dod gyda hynny. Mae'n brofiad tebyg i'r hyn dwi'n ei gael nawr pan dwi'n mynd mas i gystadlu o flaen miloedd o bobl. Pan roeddwn i'n fach, roedd yr Urdd i fyny ar bedestal, yn uchafbwynt a'r brif gystadleuaeth yr oeddwn i'n gweithio tuag ati. Mae'n anhygoel gweld sut mae adran chwaraeon y mudiad wedi datblygu ers hynny.

Fyddet ti'n hoffi gweld chwaraeon yn rhan o Eisteddfod yr Urdd?

Mae'r Eisteddfod yn hysbyseb i'r iaith Gymraeg a Chymru. Dwi'n hoffi'r ffaith fod yna lawer o bethau yn yr Urdd sydd yn unigryw i Gymru, felly fydden i ddim yn newid dim.

Ble ddylai ymwelwyr ymweld â nhw ger Pen-y-bont?

Mae nifer fawr o draethau yn yr ardal, felly byddwn yn awgrymu i bobl ymweld â rhai ohonyn nhw. Os byddwn i'n gorfod dewis un, dwi'n meddwl mai traeth Aberogwr fyddwn i'n ei ddewis, gan ei fod ryw bum munud o 'nghartref ac roeddwn i a 'mrawd yn treulio bron bob penwythnos yno. Rydw i yn caru'r ffaith eich bod yn gallu cerdded i lawr yno i weld y machlud - prydferth iawn.

Hefyd, mae caffi neis iawn o'r enw Manuca yn Broadlands sydd ar bwys tŷ Mam a Dad ac yn sicr yn werth mynd iddo!

Beth, yn eich barn chi, yw'r peth gorau am yr Urdd?

Yn aml, 'dyw pobl sydd ddim yn siarad Cymraeg ddim wedi clywed am yr Urdd, ond maen nhw'n ein gweld ni'n lwcus o'i gael, gan ei fod yn rhan o'n diwylliant ac yn cael ei gynnal trwy'r iaith Gymraeg - a dyna yw'r peth pwysicaf.

Pynciau Cysylltiedig