Meirionnydd a'r cyffiniau

Daw Marcin Liberacki o Kraków yng Ngwlad Pwyl yn wreiddiol ond ar ymweliad â'r Bala fe syrthiodd mewn cariad efo'r lle.

Meddai: "Mae'r lle yma mor brydferth ac o fewn cyrraedd mor hawdd i lynnoedd, mynyddoedd a rhaeadrau rydw i wrth fy modd yn tynnu eu lluniau.

"Felly ychydig fisoedd wedyn fe symudais yma a dyna'r penderfyniad gorau wnes i erioed."

Mae wedi bod yn crwydro'r unigeddau ym Meirionnydd a'r ardal i greu casgliad o luniau bendigedig o gyfoeth naturiol ei fro mabwysiedig ym mis Mai 2017.

Image copyright Marcin Liberacki
Image caption Yr haul ar fin machlud dros dref y Bala a Llyn Tegid gydag Aran Fawddwy yn y cefndir
Image copyright Marcin Liberacki
Image caption Pelydrau cynta'r bore yn deffro llethrau deheuol Bwlch Llyn Bach ger Tal-y-llyn
Image copyright Marcin Liberacki
Image caption Yr un lleoliad ond golygfa wahanol - niwl yn rheadru oddi ar y llethrau ym Mwlch Llyn Bach
Image copyright Marcin Liberacki
Image caption Llyn Gwynant ger Beddgelert gyda Moel Hebog yn y cefndir
Image copyright Marcin Liberacki
Image caption Carped o glychau'r gog yng Nghoed Cae-du, Trawsfynydd
Image copyright Marcin Liberacki
Image caption Tai yn cefnu ar Afon Glaslyn ym Meddgelert
Image copyright Marcin Liberacki
Image caption Copaon euraidd Cader Idris wrth i'r haul godi
Image copyright Marcin Liberacki
Image caption Moelwyn Mawr a Moelwyn Bach, Ffestiniog
Image copyright Marcin Liberacki
Image caption Y wawr yn torri dros Lyn Tegid, wedi ei dynnu o Lanycil ger y Bala
Image copyright Marcin Liberacki
Image caption Llonyddwch Llyn Tegid yn y bore bach
Image copyright Marcin Liberacki
Image caption Moelydd unig Arenig Fach
Image copyright Marcin Liberacki
Image caption Afon Gam yn ardal Ffestiniog
Image copyright Marcin Liberacki
Image caption Mynydd-dir creigiog Cwm Teigl yn Ffestiniog
Image copyright Marcin Liberacki
Image caption Pont Waterloo, Betws-y-coed
Image copyright Marcin Liberacki
Image caption Llif cryf Rhaeadr Conwy