Caniatâd i gabanau gwyliau dadleuol yn Eryri

Caban Image copyright Forest Holidays

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri wedi penderfynu rhoi caniatâd i gynllun dadleuol i godi cabanau ar safle parc gwyliau yn ardal Beddgelert

Roedd cwmni Forest Holidays wedi bod mewn trafodaethau gyda swyddogion cynllunio'r Awdurdod ers dwy flynedd i ddatblygu gwyliau a gosod cabanau ar y safle.

Pryder busnesau lleol yw y bydd y parc yn "effeithio ar fasnach siopau lleol" gan ddenu llai o bobl i'r pentref.

Roedd swyddogion cynllunio wedi argymell caniatáu'r cynllun.

Deisebau'n gwrthwynebu

Mae 195 carafán a safleoedd gwersylla ar y safle ar hyn o bryd, ond mae'r cwmni eisiau gosod 16 o gabanau pren, fydd yn gadael 59 safle carafán a 26 lle i wersylla wedi'r datblygiad.

Roedd 400 o bobl wedi arwyddo deiseb papur, 200 o lythyrau yn gwrthwynebu a deiseb ar lein gyda 3,600 o enwau arni.

Ond roedd yna hefyd 120 o lythyrau yn cefnogi'r cynllun.

Image copyright Forest Holidays
Image caption Yr olygfa y tu mewn i gaban pren yn un o barciau gwyliau arall Forest Holidays yng Nghernyw

Mae gwrthwynebwyr yn dadlau y bydd y newidiadau'n cael effaith ar yr amgylchedd ac yn gosod cynsail ar gyfer busnesau eraill.

Dywedodd Freda Macdonald o Feddgelert: "Dwi ddim yn meddwl fydd pobl yn dod allan i wario pres yn y pentref fel maen nhw'n neud rwan, fydd pobl yn dod yma yn gwbl self contained ac yn aros ar y stad."

Mae'r datblygwyr wedi dweud y bydd y cabanau gwyliau yn ymestyn y tymor gwyliau ymhellach na mis Mehefin i fis Awst.

Rhwng 2014-16 roedd dros 15,000 o ymwelwyr i'r safle, gyda hanner yn wersyllwyr, a hanner mewn carafanau neu faniau.

Image caption Mae Gareth Williams yn pryderu bydd caniatau'r datblygiad yn golygu bydd pentref o gabanau pren yn ymddangos maes o law

Dywedodd Gareth Williams sy'n byw ger y safle: "Mae'n siom fawr gweld y safle carafanau yn mynd lawr a dyna beth wneith ddigwydd wrth gwrs, oherwydd mae 'na gymaint o deuluoedd yn dod draw acw i gael gwyliau rhesymol ac yn mwynhau yr ardal yma.

"Mi fydd hynny i gyd yn mynd. Rhowch 18 mis arall a mi fydd yn bentref maes o law."

Mewn adroddiad dywedodd pwyllgor cynllunio Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri: "Ni fyddai'r cynlluniau'n golygu colli cyfleusterau gwyliau, ond yn hytrach yn golygu llai o ddefnydd dwys ar un safle."