Gwrthdrawiad A484: Dyn wedi dioddef anafiadau difrifol

Heddlu

Mae dyn wedi dioddef anafiadau difrifol yn dilyn gwrthdrawiad ar ffordd yr A484 ar y ffin rhwng Sir Gar a Cheredigion.

Fe gafodd y gwasanaethau brys eu galw i'r gwrthdrawiad ar y ffordd rhwng Castell Newydd Emlyn a Chenarth am 16:40 ddydd Mawrth.

Roedd adroddiadau bod car wedi gadael y ffordd ac wedi taro yn erbyn coeden. Fe gafodd hofrennydd Gwylwyr y Glannau hefyd ei alw i'r digwyddiad.

Doedd dim car arall yn rhan o'r digwyddiad sy'n cael ei ddisgrifio gan y gwasanaethau brys fel "ymdrech achub gymhleth."

Mae'r ffordd wedi cau i'r ddau gyfeiriad ac mae Heddlu Dyfed Powys yn ymchwilio i'r digwyddiad.