Dyn yn cyfaddef achosi marwolaeth casglwr peli golff

Dale Pike a Jonathan Pike Image copyright Wales news service
Image caption Dale Pike (chwith) a'i dad Jonathan Pike (dde)

Mae cyfarwyddwr cwmni wedi cyfaddef iddo achosi marwolaeth gweithiwr i gwmni casglu peli golff o Lyn-nedd, fu farw ar ôl syrthio i lyn.

Bu farw Gareth Pugh, 29, ar 11 Chwefror wrth gasglu peli yng nghlwb golff Peterstone, ger Casnewydd.

Yn Llys y Goron Caerdydd fe wnaeth Dale Pike, 25, o Lyn-nedd bledio'n euog i gyhuddiad o ddynladdiad drwy esgeulustod difrifol wrth ofalu am les Mr Pugh.

Clywodd y llys na fyddai tystiolaeth yn cael ei gynnig yn yr achos yn erbyn tad Dale Pike, Jonathan Pike, 47 oed o Aberdâr, oedd yn wynebu'r un cyhuddiad.

Image copyright Wales News Service
Image caption Bu farw Gareth Pugh yn Chwefror 2016

Fe wnaeth y barnwr Eleri Rees gofnodi rheithfarn ddieuog yn erbyn Jonathan Pike.

Dywedodd Phillip Evans QC ar ran yr erlyniad eu bod wedi dod i'r penderfyniad i beidio cynnig tystiolaeth yn ei erbyn ar ôl trafodaethau gyda theulu Mr Pugh, ac ar ôl i Dale Pike bledio'n euog i'r cyhuddiad.

Ychwanegodd nad oedd y tad yn bresennol ar ddiwrnod y farwolaeth.

Cafodd Dale Pike ei ryddhau ar fechnïaeth amodol i ymddangos o flaen y llys ar gyfer cael ei ddedfrydu ar 3 Gorffennaf.