Llofruddiaeth Y Rhyl: Tri aelod o gang cyffuriau yn euog

mark mason
Image caption Bu farw Mark Mason ar ôl iddo gael ei drywanu yn Y Rhyl ar 27 Hydref

Mae dyn wedi ei gael yn euog o lofruddio a dau ddyn arall wedi eu cael yn euog o ddynladdiad yn dilyn ymosodiad angheuol dros gyffuriau yn Y Rhyl, Sir Ddinbych y llynedd.

Bu farw Mark Mason o'r dref ar ôl cael ei drywanu mewn maes parcio y tu allan i siop Home Bargains ar 27 Hydref.

Penderfynodd y rheithgor yn Llys y Goron Yr Wyddgrug fod James Davies, 20, yn euog o lofruddio, a bod Anthony Baines, 30, a Mark Ennis, 30, yn euog o ddynladdiad, ond yn ddieuog o lofruddio.

Roedd y tri yn dod o Lannau Mersi.

Byddan nhw'n cael eu dedfrydu ar ddyddiad sydd heb ei benderfynu.

Roedd Jake Melia, 21 a hefyd o Lerpwl, eisoes wedi cyfaddef yr holl gyhuddiadau mewn gwrandawiad blaenorol.

Clywodd y llys fod yr ymosodiad yn ganlyniad i frwydr rhwng dau gang dros bwy oedd yn rheoli'r farchnad gyffuriau yn Y Rhyl.

Image caption Yr heddlu y tu allan i siop Home Bargains yn Y Rhyl wedi'r digwyddiad

Roedd Davies, Baines ac Ennis wedi gwadu llofruddio Mr Mason, a hefyd wedi gwadu achosi niwed bwriadol i Justin Trickett a Sam Illidge - oedd yn yr un cerbyd â Mr Mason adeg yr ymosodiad.

Cafodd Mr Trickett a Mr Illidge eu trywanu yn y digwyddiad, ond doedd eu hanafiadau nhw ddim mor ddifrifol.

Cafwyd Baines yn euog o un cyhuddiad o niweidio, ond cafodd Davies ac Ennis eu canfod yn ddieuog o'r cyhuddiadau hynny.

Wedi'r achos, dywedodd Iwan Jenkins o Wasanaeth Erlyn y Goron bod yr ymosodiad wedi digwydd mewn ardal gyhoeddus "heb ystyriaeth am bwy fyddai wedi gweld".

"Gwerthu cyffuriau oedd y catalydd ar gyfer y drosedd ac mae'n dangos pa mor niweidiol i'r gymuned mae'r gweithgaredd anghyfreithlon yn parhau i fod."

'Dial'

Clywodd y llys fod Mr Mason, tad i ddau o blant, wedi ei drywanu 22 gwaith mewn llai na munud gan y tri diffynnydd a Melia, wrth iddo eistedd mewn fan yn y maes parcio.

Roedd y pedwar dyn a ymosododd arno yn aelodau o 'Griw Pensarn' neu 'Griw Ste', meddai'r erlynydd Paul Lewis QC.

Roedd Mr Mason, Mr Trickett a Mr Illidge yn rhan o 'Griw Mark' neu 'Griw Marco', er nad oedd awgrym mai Mr Mason oedd yn eu harwain.

Fe welodd y llys ddelweddau camerâu cylch cyfyng yn dangos y fan yn cael ei stopio gan gar BMW du, ac roedd modd clywed pobl yn gweiddi "trywana fo" a "lladda fo".

Dywedodd yr erlyniad fod y llofruddiaeth yn weithred o ddial yn dilyn digwyddiad cynharach pan gafodd Melia a Davies eu herlid gan ddynion mewn masgiau wrth ddelio cyffuriau yn yr ardal.