Canllaw newydd yn gymorth i bobl anabl Ysbyty Treforys

ysbyty treforys Image copyright BIPABM
Image caption Ysbyty Treforys fydd y cyntaf i ddefnyddio canllaw o'r fath

Bydd pobl anabl sy'n ymweld ag ysbyty yn Abertawe yn gallu manteisio ar ganllaw newydd sydd ar gael ar-lein.

Ysbyty Treforys yw'r ysbyty cyntaf yng Nghymru i ddefnyddio technoleg DisabledGo, sy'n darparu gwybodaeth fel ble yn yr adeilad mae lifftiau a thoiledau i'r anabl wedi eu lleoli.

Mae manylion am rampiau, meysydd parcio a systemau clyw hefyd yn cael eu cynnwys yn y canllaw.

Dywedodd Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg bod cynlluniau ar y gweill i ymestyn y gwasanaeth i safleoedd eraill.

Image copyright ABMUHB
Image caption Mae Brendan Campbell yn dweud y bydd y dechnoleg yn gymorth i bobl fydd yn ymweld â'r ysbyty

Dywedodd Brendan Campbell, sy'n aelod o Grŵp Cyfeirio Anabledd y bwrdd iechyd: "Rwy'n dod yma ar fy mhen fy hun drwy ddefnyddio cadair olwyn ac fy nghar fy hun.

"Ond os nad wyf yn siŵr beth sy'n fy wynebu yn yr ysbyty, byddwn yn dod â rhywun gyda mi.

"Rwan, os ydych yn edrych ar safle DisabledGo gallwch weithio allan, ac efallai y byddwch yn penderfynu, os y gallwch chi fynd yno ar eich pen eich hun heb unrhyw broblem."

Pynciau Cysylltiedig