Ystyried Manceinion wrth drefnu gêm Cynghrair Pencampwyr

trefniadau rownd derfynol

Fe fydd unrhyw wersi y mae modd eu dysgu o'r gyflafan ym Manceinion yn cael eu cynnwys yn y trefniadau ar gyfer y rownd derfynol Cynghrair y Pencampwyr yng Nghaerdydd, yn ôl Prif Weinidog Cymru.

Yn y Senedd ddydd Mawrth, dywedodd Carwyn Jones fod y trefniadau ar gyfer y digwyddiad ar 3 Mehefin yn "gadarn", ond y byddai "rhagor o gyngor" yn cael ei ystyried a'i roi wrth i baratoadau terfynol gael eu gwneud.

Dywedodd UEFA nad oes unrhyw wybodaeth i awgrymu fod y gemau yng Nghaerdydd yn darged.

Cafodd 22 o bobl a phlant eu lladd a 59 eu hanafu yn y ffrwydrad yn Arena Manceinion nos Lun.

'Paratoadau yn eu lle'

"Mae'r trefniadau diogelwch ar gyfer rownd derfynol Cynghrair y Pencampwyr yn gadarn," meddai Mr Jones.

"Cwrddais â nifer o sefydliadau sy'n ymwneud a'r digwyddiad wythnos diwethaf, gan gynnwys y Gold Command.

"Mae pob un o'r paratoadau yn eu lle o ran cyfathrebu a diogelwch. Fe fydd y cyhoedd yn gweld y trefniadau yn cymryd lle dros yr ychydig ddyddiau nesaf, wrth i waith gael ei wneud yn barod i groesawu pobl i'n prifddinas, i fwynhau eu hunain a gadael wedi cael argraff ffafriol.

"Rydym yn gwybod bod rhai pobl yn dymuno difetha hynny. Fe fydd unrhyw beth y gellir ei ddysgu o'r digwyddiadau yn ystod y 24 awr ddiwethaf yn cael ei gynnwys yn y trefniadau ar gyfer y rownd derfynol."

Ychwanegodd: "Yr hyn y gallaf ei ddweud wrth bobl, wrth gwrs, yw y byddwn yn cymryd cyngor pellach o ran Cynghrair y Pencampwyr, ond mae llawer o'r gwaith eisoes wedi ei wneud o ran diogelwch."

Image caption Mae Real Madrid, tîm Gareth Bale, wedi cyrraedd rownd derfynol y gystadleuaeth

Dywedodd llefarydd ar ran UEFA nad oes unrhyw wybodaeth i awgrymu fod y gemau yng Nghaerdydd yn darged i ymosodiadau pellach.

"Mae UEFA wedi bod yn gweithio'n agos gyda Cymdeithas Bêl-droed Cymru a'r awdurdodau lleol ers misoedd, ac mae ymosodiadau terfysgol wedi cael eu hystyried ers i ni ddechrau trefnu'r digwyddiad.

"Felly fe fydd mesurau diogelwch llym mewn lle o amgylch lleoliadau'r digwyddiadau.

"Oherwydd y trefniadau diogelwch, mae UEFA yn gofyn i gefnogwyr i gyrraedd y stadiwm cyn gynted â phosib, gan y bydd archwiliadau yn cael eu gwneud wrth y giatiau, allai achosi peth oedi wrth i bobl gyrraedd y digwyddiad." ychwanegodd y llefarydd.

Mae UEFA eisoes wedi ystyried cau to Stadiwm Principality, sydd wedi ei newid i'r Stadiwm Genedlaethol i'r digwyddiad, ar gyfer y gêm am resymau diogelwch.

Fe darodd ffrwydradau fws tîm Borussia Dortmund cyn eu gêm rownd yr wyth olaf yn yr Almaen yn ddiweddar.

Mae Heddlu De Cymru eisoes wedi cadarnhau eu bod nhw'n bwriadu defnyddio technoleg adnabod wynebau yn ystod y rownd derfynol.