Ymosodiad Manceinion: 'Angen bod yn wyliadwrus'

armed police in Manchester Image copyright Getty Images

Mae Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, wedi rhybuddio pobl i fod ar eu gwyliadwriaeth ar ôl i lefel y bygythiad terfysgol ym Mhrydain gael ei godi i'r categori uchaf posib.

Daeth y cyhoeddiad nos Fawrth ar ôl i 22 o bobl a phlant gael eu lladd, a 59 gael eu hanafu mewn ymosodiad yn Arena Manceinion nos Lun.

Cafodd y lefel rhybudd ei godi i'r categori uchaf, gan awgrymu bod yr awdurdodau yn rhagweld y gallai ymosodiad arall ddigwydd unrhyw bryd.

Fe wnaeth Carwyn Jones drydar yn galw ar i bawb fod yn wyliadwrus.

Image copyright Twitter/Carwyn Jones

Fe fydd 3,800 o filwyr ar gael i fod ar ddyletswydd ar strydoedd y DU, tra bod heddluoedd Cymru wedi dweud y byddant yn cynyddu eu presenoldeb.

Ddydd Mawrth, fe wnaeth yr heddlu gyhoeddi mai Salman Abedi, 22 oed, sy'n cael ei amau o gyflawni'r ymosodiad.

Mae dyn 23 oed hefyd wedi ei arestio mewn cysylltiad â'r digwyddiad.

Soniodd nifer o Gymry oedd yn y ddinas nos Lun am y digwyddiad.

Yn y cyfamser mae dynes o Wynedd yn parhau i dderbyn triniaeth mewn ysbyty ym Manceinion ar ôl cael ei hanafu yn yr ymosodiad terfysgol.

Roedd y ddynes, sydd o Ben Llŷn, wedi teithio i gyngerdd Ariana Grande gyda'i merch, a ffrind ei merch.

Bydd yna ddim ymgyrchu gan y pleidiau gwleidyddol eto heddiw ar gyfer yr etholiad cyffredinol ar 8 Mehefin fel arwydd o deyrnged i'r rhai a gafodd eu lladd a'u hanafu ym Manceinion.

Image caption Roedd gwylnos yng Nghaerdydd ddydd Mawrth, gyda digwyddiadau tebyg yn Abertawe a Phontypridd

Straeon perthnasol