Undeb Rygbi Cymru ddim am gymryd rheolaeth o'r Gleision

Arms Park

Ni fydd Undeb Rygbi Cymru yn bwrw ymlaen gyda chynlluniau i gymryd rheolaeth dros dro ar y Gleision.

Dywedodd prif weithredwr y rhanbarth, Richard Holland eu bod wedi cymryd "penderfyniad unfrydol" i beidio â pharhau gyda thrafodaethau.

Ychwanegodd fod "trafodaethau cyfeillgar" wedi eu cynnal ar sut y gallai URC gynorthwyo'r Gleision yn ystod datblygiad posib Parc yr Arfau.

"Byddwn ni'n parhau i edrych ar y ffordd orau ymlaen ar gyfer dyfodol... ein rhanbarth," meddai mewn llythyr agored.

Trafod 'cychwynnol'

Roedd prif weithredwr URC, Martyn Phillips wedi cadarnhau ym mis Mai bod y corff llywodraethu wedi dechrau trafodaethau cychwynnol ar gymryd rheolaeth dros dro ar y Gleision.

Y bwriad oedd gadael i Undeb Rygbi Cymru gymryd cyfrifoldeb am yr holl faterion ar y cae, tra bod y Gleision yn canolbwyntio ar ailwampio Parc yr Arfau.

Byddai'r cyfrifoldeb hwnnw wedi cynnwys cymryd gofal o holl gytundebau'r staff hyfforddi a'r chwaraewyr, o dan is-gwmni newydd.

Nid yw'r undeb wedi gwneud sylw hyd yma.

Pynciau Cysylltiedig