Elusen yn atgoffa pobl am ofal croen yn y tywydd poeth

dyn yn rhoi eli haul ymlaen Image copyright Science Photo Library

Mae ymgyrch gan elusen gofal croen wedi atgoffa pobl am amddiffyn eu hunain wrth i dywydd poeth daro Cymru'r wythnos hon.

Cafodd ymgyrch ei lansio nôl ym mis Mawrth gan Skin Care Cymru, oedd yn cynnwys cyfnewid baner y Ddraig Goch am faner debyg gyda llun cimwch arno.

Nawr, wrth i'r tymheredd godi, maen nhw'n awyddus i atgoffa pobl o'r neges gydag arwyddion newydd yn cael eu datgelu ym mhwll nofio Blackpill yn Abertawe.

Bydd arwyddion hefyd yn cael eu codi ger traethau yn Abertawe a Phenrhyn Gŵyr, er mwyn atgoffa pobl i edrych ar ôl eu croen yn yr haul ac osgoi llosgi.

Image copyright Skin Care Cymru
Image caption Cafodd yr ymgyrch ei lansio ar wefannau cymdeithasol ar 1 Mawrth

Cyfradd canser

"Pan oeddwn i ar wyliau yng ngorllewin Cymru haf diwethaf roeddwn i'n edrych ar bobl ar y traeth a sylwi mai nhw oedd fy llwyth gwaith i yn y dyfodol, felly beth allwn i wneud i leihau hynny?" meddai Avid Mughal, ymgynghorydd dermatolegol yn Ysbyty Singleton ac un o ymddiriedolwyr Skin Care Cymru.

"Mae gennym ni arwyddion yn dweud wrth bobl am beidio dod a'u cŵn i'r traeth, neu gasglu sbwriel, felly pam ddim cael un yn eu hatgoffa i roi eli haul ymlaen?"

Yn ôl yr elusen mae gan Gymru'r gyfradd uchaf o ganser y croen yn y DU, gyda phelydrau UV o'r haul yn un o'r prif achosion.

"Y prawf go iawn fydd gweld os allwn ni ddechrau newid ymddygiad pobl... rydyn ni eisiau gweld y ffigwr yna'n gostwng," ychwanegodd Dr Mughal.