Magnificent Meirionnydd // Meirionnydd a'r cyffiniau

Daw'r ffotograffydd Marcin Liberacki o Kraków yng Ngwlad Pwyl yn wreiddiol ond mae bellach yn byw ac yn gweithio yn y Bala.

Mae wedi bod yn crwydro'r unigeddau ym Meirionnydd a'r cylch i greu oriel o luniau o gyfoeth naturiol ei fro mabwysiedig ym mis Mai 2017.

"Pan ddes i i'r Bala gynta' ro'n i'n gwybod fod raid imi aros," meddai wrth BBC Cymru Fyw. "Mae'r lle yma mor brydferth ac o fewn cyrraedd mor hawdd i lynnoedd, mynyddoedd a rhaeadrau rydw i wrth fy modd yn tynnu eu lluniau."

//

Photographer Marcin Liberack, was born in Kraków, Poland, but now lives and works in Bala, Gwynedd.

He has captured the unspoilt beauty of the area in his gallery of photographs of his adoptive home, all taken during May 2017.

"When I first visited Bala I knew I had to stay," he told BBC Cymru Fyw. "This place is so beautiful with fast access to lakes, mountains and waterfalls that I love to photograph. So a few months later I moved and that was the best decision I ever made."

Image copyright Marcin Liberacki
Image caption Yr haul ar fin machlud dros dref y Bala a Llyn Tegid gydag Aran Fawddwy yn y cefndir // Sunset over Bala and Llyn Tegid (Bala Lake) with Aran Fawddwy in the background
Image copyright Marcin Liberacki
Image caption Pelydrau cynta'r bore yn deffro llethrau deheuol Bwlch Llyn Bach ger Tal-y-llyn // The first rays of the morning sun hitting the southerly slopes of Bwlch Llyn Bach pass near Tal-y-llyn
Image copyright Marcin Liberacki
Image caption Yr un lleoliad ond golygfa wahanol - niwl yn rheadru oddi ar y llethrau ym Mwlch Llyn Bach // Mist rolling from the same slopes of Bwlch Llyn Bach pass
Image copyright Marcin Liberacki
Image caption Llyn Gwynant ger Beddgelert gyda Moel Hebog yn y cefndir // Llyn Gwynant near Beddgelert with Moel Hebog in the background
Image copyright Marcin Liberacki
Image caption Carped o glychau'r gog yng Nghoed Cae-du, Trawsfynydd // Blooming hills at Coed Cae-du, Trawsfynydd, covered in bluebells
Image copyright Marcin Liberacki
Image caption Tai yn cefnu ar Afon Glaslyn ym Meddgelert // River Glaslyn at Beddgelert
Image copyright Marcin Liberacki
Image caption Copaon euraidd Cader Idris wrth i'r haul godi // Cader Idris basking in a golden sunrise
Image copyright Marcin Liberacki
Image caption Moelwyn Mawr a Moelwyn Bach, Ffestiniog // Moelwyn Mawr and Moelwyn Bach, Ffestiniog
Image copyright Marcin Liberacki
Image caption Y wawr yn torri dros Lyn Tegid, wedi ei dynnu o Lanycil ger y Bala // A stunning sunrise at Llyn Tegid, taken from Llanycil
Image copyright Marcin Liberacki
Image caption Llonyddwch Llyn Tegid yn y bore bach // Morning at Llyn Tegid with Aran Fawddwy in the background, taken from Bala shore
Image copyright Marcin Liberacki
Image caption Moelydd unig Arenig Fach // The brooding landscape of Arenig Fach
Image copyright Marcin Liberacki
Image caption Afon Gam yn ardal Ffestiniog // Afon Gam runs through the Ffestiniog area
Image copyright Marcin Liberacki
Image caption Mynydd-dir creigiog Cwm Teigl yn Ffestiniog // The ragged hills of Cwm Teigl, Ffestiniog
Image copyright Marcin Liberacki
Image caption Pont Waterloo, Betws-y-coed // Waterloo Bridge at Betws-y-coed
Image copyright Marcin Liberacki
Image caption Llif cryf Rhaeadr Conwy // Conwy Falls in full flow