'Tipio anghyfreithlon yn broblem ym Machynlleth'

sbwriel machynlleth

Mae un o gynghorwyr tref Machynlleth yn dweud fod tipio anghyfreithlon wedi mynd yn broblem fwy yn yr ardal ers i'r dref golli canolfan ailgylchu a gwasanaeth casglu nwyddau mawr am ddim.

Dywedodd Rhydian Mason, wrth edrych ar gornel o faes parcio Machynlleth: "Mae gynnon ni hen sedd car fan hyn sy wedi bod yma ers sawl wythnos. Mae gynnon ni hen gwpwrdd sydd wedi chwalu'n yfflon, cwpwl o sachau cysgu..."

Roedd hen fwrdd, poteli olew a chesys dillad wedi eu gadael yno hefyd.

"Yn sicr, mae na gysylltiad rhwng y broblem yma a phenderfyniad Cyngor Powys i fynd â'r gwasanaeth sbwriel mawr oddi wrthom ni", meddai'r Cynghorydd Mason.

Dywedodd llefarydd ar ran y cyngor eu bod yn ymwybodol o'r pryderon.

"Roedd gwasanaeth casglu nwyddau bob pythefnos ym mhrif faes parcio'r dref - ac roedd yn boblogaidd iawn. Ond fe dynnwyd yr arian yn ôl ac ers hynny mae'r busnes tipio yma wedi cynyddu.

"Dyma'r peth cyntaf y bydd ymwelwyr â'r dref sy'n defnyddio'r maes parcio yma'n ei weld - a dyw e ddim yr olygfa bertaf!"

Cafodd canolfan ailgylchu Machynlleth - canolfan Potters - ei chau ym mis Ionawr 2015.

Ar ôl cau'r ganolfan, cafodd gwasanaeth casglu nwyddau swmpus ei gynnal bob bore Sadwrn yn y dref. Yn raddol fe newidiodd hwnnw i fod yn wasanaeth casglu bob pythefnos cyn iddo ddod i ben yn gyfangwbl haf y llynedd.

Ers hynny, y dewis sy'n wynebu pobl yr ardal yw cludo eu nwyddau mawr i'w hailgylchu yn Y Drenewydd - sef taith o 30 milltir o Fachynlleth neu mae modd trefnu i Gyngor Powys gasglu eitemau mawr o'r tŷ - ond mae ffi o £25 am bob eitem sy'n cael ei chasglu.

Mae'r Cynghorydd Michael Williams - sy'n cynrychioli Machynlleth ar Gyngor Powys - eisoes wedi cysylltu â'r Cabinet yn galw arnyn nhw i ailsefydlu gwasanaeth casglu gwastraff swmpus ym Machynlleth, a bydd cyngor y dref yn ysgrifennu at y cyngor sir hefyd.

"Mae Machynlleth yn dref hanesyddol bwysig, sy'n bwysig i dwristiaeth yr ardal", meddai Rhydian Mason, "ond ar hyn o bryd ry'n ni'n teimlo fod Cyngor Powys yn ein trin ni fel 'outpost' ac mae hynny'n deimlad sy wedi cynyddu dros y misoedd dwetha, felly dyma gyfle i'r cyngor sir wneud yn iawn am hynny."

Dywedodd llefarydd ar ran y cyngor sir fod Arweinydd y Cyngor wedi clywed am bryderon pobl Machynlleth gan y cynghorydd sir lleol, ac y bydd yn ymateb maes o law, gan ymateb hefyd i unrhyw ohebiaeth a ddaw gan gyngor y dref.