Jacques Rudolph i ymddeol ar ddiwedd y tymor

Jacques Rudolph Image copyright Huw Evans agency
Image caption Sgoriodd Jacques Rudolph 222 h.f.a. yn ei gêm brawf gynta' i Dde Affrica

Bydd capten tîm criced Morgannwg, Jacques Rudolph, yn ymddeol ar ddiwedd tymor 2017.

Mae cyn-fatiwr De Affrica wedi rhoi'r gorau i gapteniaeth y tîm mewn gemau pedwar diwrnod ar unwaith, ond bydd yn parhau'n gapten ar y tîm T20 tan ddiwedd y tymor presennol.

Dywedodd Rudolph: "Mae'n teimlo fel yr amser iawn i ddod â 'ngyrfa chwarae i ben.

"Rwyf wedi bod yn ffodus iawn i fedru chwarae'r gêm rwy'n ei charu am yr 20 mlynedd diwethaf.

"Ond ar ddiwedd yr haf bydd yn amser canolbwyntio ar fenter newydd i ffwrdd o griced ac i dreulio mwy o amser gyda fy nheulu ifanc.

"Mae'r pedair blynedd diwethaf gyda Morgannwg wedi bod yn arbennig... dwi wedi mwynhau chwarae a datblygu ysbryd a diwylliant o fewn y clwb gyda Robert Croft a Hugh Morris fydd yn fy marn i yn gymorth i'r clwb yn y blynyddoedd i ddod."

Michael Hogan fydd yn olynu Rudolph fel capten Morgannwg ym Mhencampwriaeth y Siroedd.

Chwaraeodd Rudolph mewn 48 o gemau prawf, 45 o gemau rhyngwladol undydd ac un gêm T20 i Dde Affrica.

Dywedodd prif weithredwr Morgannwg, Hugh Morris: "Mae ei gyfraniad wedi bod yn sylweddol fel arweinydd, a bu'n bleser gweithio gydag e."

Pynciau Cysylltiedig