Cynyddu mesurau diogelwch yng Ngŵyl y Gelli

Gelli Image copyright Elisabeth Broekaert

Bydd mesurau diogelwch llymach yng ngŵyl lyfrau'r Gelli eleni, sy'n dechrau ddydd Sadwrn yma, a hynny'n dilyn yr ymosodiad ym Manceinion nos Lun.

Cafodd 22 o bobl eu lladd pan ffrwydrodd hunanfomiwr ddyfais yn arena'r ddinas, yn dilyn cyngerdd gan y gantores Ariana Grande.

Mewn datganiad ar dudalen Facebook yr ŵyl, mae'r trefnwyr yn dweud bod hyn er mwyn "sicrhau bod ein gwesteion yn gallu mwynhau'r rhyddid rydyn ni'n ei ddathlu yn yr ŵyl".

"Bydd y mesurau'n cynnwys cynyddu presenoldeb staff a heddlu, archwilio bagiau yn ogystal â rhai newidiadau i adeiladau mynedfa'r ŵyl.

"Byddwn yn parhau i weithio'n agos gyda phartneriaid a gwasanaethau gorfodi'r gyfraith yn lleol a chenedlaethol er mwyn ein galluogi ni i gynnal ein gwerthoedd agored a chroesawgar."

Mae'r trefnwyr yn gofyn i ymwelwyr eu helpu gyda thri pheth penodol:

  • Caniatáu amser ychwanegol i gyrraedd maes yr ŵyl
  • Osgoi dod â bagiau neu fagiau cefn mawr
  • Hysbysu stiwardiaid yr ŵyl o unrhyw beth amheus y maen nhw'n ei weld

Mae'r trefnwyr yn mynd ymlaen i ddweud eu bod yn gofyn i bobl eu helpu drwy "gydymffurfio ac unrhyw ofynion a wneir gan Stiwardiaid yr ŵyl".

Maen nhw'n diolch i bawb am eu dealltwriaeth, gan ychwanegu bod tîm yr ŵyl yn edrych ymlaen at groesawu pawb i'r Gelli Gandryll.

Bydd Gwyl y Gelli'n cael ei chynnal rhwng 25 Mai- 4 Mehefin.