Cymry'n ymdawelu er cof am ddioddefwyr Manceinion

Manceinion
Image caption Teyrngedau a blodau ym Mae Caerdydd

Ymunodd pobl yng Nghymru â munud o dawelwch am 11:00 fore Iau, er cof am y rhai gafodd eu lladd a'u hanafu yn yr ymosodiad ym Manceinion nos Lun.

Bu farw 22 o bobl yn yr ymosodiad, a chafodd degau o bobl eu hanafu, rhai ohonyn nhw'n ddifridol, pan ffrwydrodd bom yn arena'r ddinas, wedi cyngerdd gan Ariana Grande.

Roedd nifer o blant a phobl ifanc ymhlith y meirw, yn ogystal â rhieni oedd wedi dod i'w casglu o'r cyngherdd.

Dyn 22 oed, Salman Abedi, o'r ddinas, sy'n cael ei amau o ffrwydro'r ddyfais.

Mae nifer o bobl eraill wedi eu harestio mewn cysylltiad â'r ymosodiad.

Fe ddaeth pobl ynghyd i nodi munud o dawelwch mewn ysgolion, gorsafoedd heddlu a chanol trefi ym mhob cwr o Gymru, gan gynnwys Machynlleth, Caerfyrddin a Phrestatyn.

Image caption Heddlu a staff Heddlu Dyfed Powys yn ymgynnull y tu allan i'r pencadlys yn Llangynnwr
Image caption Disgyblion yn Ysgol Bro Hyddgen, Machynlleth
Image caption Aelodau o'r heddlu yn ymuno â'r tawelwch yng nghanol Prestatyn
Image caption Yr olygfa y tu allan i Neuadd y Ddinas yng Nghaerdydd

Straeon perthnasol