Yr Ysgwrn ar ei newydd wedd
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Hen gartref Hedd Wyn ar ei newydd wedd

25 Mai 2017 Diweddarwyd 21:06 BST

Gohebydd BBC Cymru, Siôn Tecwyn sydd wedi bod yn cael cipolwg ar hen gartref Bardd y Gadair Ddu yn Nhrawsfynydd, a hynny cyn i'r Ysgwrn agor ei drysau i'r cyhoedd ar ei newydd wedd ddechrau mis Gorffennaf.