Ymchwiliad troseddau rhyw hanesyddol: Pedwar yn y llys

Ysgol Image copyright Google

Mae Heddlu Dyfed Powys wedi cyhuddo un dyn ac mae tri pherson arall wedi derbyn gorchmynion i ymddangos yn y llys i wynebu honiadau o gamdriniaeth hanesyddol yn Sir Gaerfyrddin.

Mae swyddogion wedi bod yn ymchwilio fel rhan o Ymgyrch Almond ers 2015. Bu'r ymchwiliad yn canolbwyntio ar gyhuddiadau o gamdriniaeth yn Ysgol Rhyd y Gors rhwng 1976-86, ac Ysgol Cartref-Y-Gelli rhwng 1986-90.

Mae'r troseddau honedig yn droseddau rhyw a throseddau corfforol.

Dywedodd llefarydd ar ran Heddlu Dyfed Powys: "Nawr bod yr ymchwiliad ar ben ac yn dilyn cyngor gan Wasanaeth Erlyn y Goron fe allwn gadarnhau bod dyn 61 oed o Sir Gaerfyrddin wedi ei gyhuddo o naw trosedd o ymosod yn anweddus a thri throsedd o ymdrechu i ymosod yn anweddus.

"Fe fydd yn ymddangos o flaen Llys Ynadon Llanelli ar 15 Mehefin 2017. Roedd lleoliad y troseddau yn ardal Caerfyrddin a Henffordd."

Gorchymyn

Dywedodd y llefarydd fod dyn 71 oed o Sir Gaerfyrddin wedi derbyn gorchymyn i ymddangos yn Llys Ynadon Llanelli ar 20 Gorffennaf 2017, i ateb cyhuddiad o dreisio. Fe ddigwyddodd y drosedd honedig yng ngogledd Cymru.

Mae dyn 68 oed o Sir Gaerfyrddin hefyd wedi derbyn gorchymyn i ymddangos yn Llys ynadon Llanelli ar 31 Awst 2017 i ateb cyhuddiadau o ddau drosedd o ymosod yn anweddus. Fe ddigwyddodd y drosedd honedig yn Sir Gaerfyrddin.

Hefyd mae dynes 54 oed o Essex wedi derbyn gorchymyn i ymddangos yn Llys Ynadon Llanelli ar 31 Awst 2017 i ateb cyhuddiadau o ymosod yn anweddus. Fe ddigwyddodd y drosedd honedig yn ardal Caerfyrddin.

Ychwanegodd y llefarydd bod "Heddlu Dyfed Powys yn gweithio'n agos gydag asiantaethau a lluoedd eraill fel rhan o'r ymchwiliad ac mae diogelwch a gwarchod pobl fregus yn flaenoriaeth gan yr holl sefydliadau sy'n ymwneud a'r achos."