Diwrnod i gofio Eifion Gwynne

Eifion Gwynne Image copyright Llun teulu
Image caption 'Mae pawb yn tŷ ni yn edrych mlaen yn fawr iawn at Ddiwrnod Dadi! Byse Eifion wrth ei fodd!'

Mae oddeutu pedair mil o bobl wedi cyrraedd clwb rygbi Aberystwyth ar gyfer diwrnod arbennig i gofio am y diweddar Eifion Gwynne.

Yn ystod prynhawn Sul bu nifer o arwyr y byd rygbi yn chwarae mewn gêm i gofio amdano.

Image copyright Richard Morris

Roedd tîm Eifion Gwynne XV yn chwarae yn erbyn Arwyr Cymru XV.

Gyda'r nos bydd Meic Stevens #band6 yn canu a bydd ocsiwn yn cael ei chynnal . Ymhlith y pethau sydd ar werth mae crysau wedi eu harwyddo gan dimau'r Gleision, Y Dreigiau, Y Gweilch ac esgidiau Justin Tupiric.

Bu farw Eifion Gwynne, 41 oed, o Aberystwyth yn Sbaen ar 22 o Hydref wedi iddo gael ei daro gan gar. Roedd e wedi teithio i Malaga er mwyn mynd i angladd tad ffrind.

Roedd Eifion yn drydanwr poblogaidd yn Aberystwyth ac yn un o gyn-chwaraewyr timau Llanymddyfri ac Aberystwyth.

Chwaraewyr o'r ddau dîm fu'n chwarae yn nhîm Eifion Gwynne ac ymhlith arwyr y tîm arall roedd Lee Byrne, Gareth Cooper, John Davies a Dafydd Jones.

Mae Eifion yn gadael gwraig Nia a thri o blant Mabli, Modlen ac Idris. Roedd e hefyd yn frawd i naw o frodyr a chwiorydd ac yn fab i Anne a'r diweddar David.

"Mae pawb yn tŷ ni yn edrych mlaen yn fawr iawn at Ddiwrnod Dadi! Byse Eifion wrth ei fodd!", meddai Nia mewn neges ar y cyfryngau cymdeithasol cyn y digwyddiad.

Efallai nad yw'n syndod bod y canwr Meic Stevens yn dod gan fod Eifion a Nia yn hoff o'i ganeuon. Cafodd un o ganeuon Meic Stevens 'Y brawd houdini' ei chwarae ar ddiwedd angladd Eifion.

Bydd yr elw a wneir o'r diwrnod yn mynd at Gronfa Goffa Eifion Gwynne.

Y penwythnos diwethaf cafodd £1,500 ei godi at y gronfa wedi i nifer fod yn rhwyfo ar beiriant am bedair awr ar hugain yn y gampfa lle arferai Eifion hyfforddi.

"Roedd y cyfan yn hollol wych," meddai Nia, ac yn ôl Idris y mab, Cross Fit yw'r peth gorau erioed."