'Cerbyd amheus' yn cau canolfan siopa yng Nghasnewydd

Cau

Cafodd canolfan siopa yng Nghasnewydd ei chau ac fe gafodd ffyrdd cyfagos eu cau nos Iau yn dilyn adroddiadau am gerbyd amheus gerllaw.

Cafodd swyddogion o Heddlu Gwent eu galw i'r cerbyd oedd wedi ei barcio ger canolfan Friars Walk, ac fe gafwyd adroddiadau am wrthrych amheus ar bont Stryd George hefyd.

Fe wnaeth swyddogion arbenigol ddefnyddio dyfais robotig i archwilio'r car dan sylw, ac fe gafodd ardal ddiogelwch ei gosod o amgylch y safle, oedd yn golygu fod ffyrdd ar gau am gyfnod.

Roedd ffordd yr A4042, sef y brif ffordd i Friars Walk, ar gau i'r ddau gyfeiriad ac roedd traffig trwm yn yr ardal.

Dywedodd yr heddlu fod un ffenest wedi ei thorri ar y cerbyd, ond ni chafwyd unrhyw ffrwydradau bwriadol eu tanio gan swyddogion wrth archwilio'r cerbyd.

Mae'r ffordd wedi ailagor erbyn hyn.

Image copyright @RHISCOTTIMAGES / RYAN HISCOTT

Bu Cyngor Casnewydd yn cydweithio gyda Thrafnidiaeth Casnewydd i drefnu bysiau i'r rhai hynny oedd wedi gorfod gadael y ganolfan siopa ag heb gludiant.

Dywedodd llefarydd yn ystod y digwyddiad: "Rydym yn cynghori pobl i gerdded i Queensway o flaen yr orsaf drenau lle bydd cymorth ar gael.

"Bydd wardeiniaid cymunedol a heddweision cynorthwyol yno i gynnig cyngor."

Dywedodd cwmni Bysiau Casnewydd fod rhai gwasanaethau wedi cael eu cyfuno a bod teithiau wedi cael eu dargyfeirio.

Cafodd gweithgareddau yng Nghanolfan Casnewydd wedi eu gohirio, ac mae Canolfan Gelf a Theatr y Riverfront hefyd ar gau.

Image copyright @RHISCOTTIMAGES / RYAN HISCOTT

Pynciau Cysylltiedig