'Rhaid i ymwelwyr â'r traeth gymryd gofal'

A RNLI lifeguard on a quad Image copyright RNLI

Mae gwylwyr y glannau yn rhybuddio ymwelwyr â'r traeth dros Ŵyl y Banc i gymryd gofal wrth i wylwyr y glannau ddychwelyd i gadw llygad ar y traethau.

Ym mis Mai y llynedd cafodd gwasanaeth newydd o gadw golwg ar y glannau ei lansio yn siroedd Dinbych a Fflint.

Drwy gydweithio â chyngor Sir Ddinbych yn ystod haf 2016 fe ddechreuodd gwylwyr y glannau, newydd eu hyfforddi, gadw golwg ar draethau Rhyl a Phrestatyn.

Mae'r gwylwyr bellach wedi gorffen eu hyfforddiant a byddant yn dechrau eto ar eu gwaith ddydd Sadwrn.

Maent yn annog pobl i "barchu'r dŵr ac ymweld a thraeth lle mae gwylwyr y glannau yn cadw llygad.

Wythnos nesaf bydd y gwylwyr ar ddyletswydd ar draethau Rhyl a Phrestatyn gydol yr wythnos ac yna ar benwythnosau yn unig tan Orffennaf y cyntaf sef diwrnod dechrau y tymor gwyliau. Yn ystod y gwyliau bydd y gwylwyr ar ddyletswydd bob dydd tan y 3ydd o Fedi.

'Sioc ddŵr oer'

Yn ôl un o arolygwyr gwylwyr y glannau Matthew Jessop: "Mae hi wastad yn amser cyffrous o'r flwyddyn pan mae'r gwylwyr yn dechrau ar eu gwaith ac mae'n tîm hyfforddedig yn barod i ymgymryd â'r gwaith.

"Mae nifer o draethau yn prysuro wrth i'r tywydd cynnes gyrraedd, ond ry'n yn annog ymwelwyr i barchu'r dŵr ac i ymweld â thraeth sy'n cael ei warchod gan wylwyr er mwyn bod yn ddiogel."

Rhybuddiodd hefyd bod tymheredd y dŵr dal yn oer ac y dylai pobl wybod am beryglon "cael sioc wedi bod mewn dŵr oer".

"Cofiwch nofio rhwng y baneri coch a melyn lle mae gwylwyr wrth law i helpu ac os oes gennych unrhyw gwestiwn ynghylch diogelwch,cofiwch ddod i siarad â ni," ychwanegodd Mr Jessop.

Yn ystod 2017 bydd gwylwyr y glannau yn cadw llygad ar 38 traeth. Y llynedd bu'n rhaid i'r gwylwyr ddelio â 1,270 o ddigwyddiadau a chafodd 1,400 o bobol eu hachub neu gymorth.