BGT: Côr Angelicus Celtis yn canu clodydd arweinydd

Angelicus Celtis Image copyright Twitter @AngelicusCeltis

Mae côr merched o Sir Gâr sydd wedi cyrraedd rownd gynderfynol y sioe deledu boblogaidd Britain's Got Talent wedi rhoi teyrnged i'w harweinydd a gafodd anafiadau difrifol ar ôl damwain ffordd dros flwyddyn yn ôl.

Nos Sadwrn clywodd Angelicus Celtis o ardal Llanelli eu bod ymhlith y 40 perfformiad sydd wedi cyrraedd rownd nesa BGT.

Dywedodd Jeremy Williams, un o'r arweinwyr eraill y côr, bod y merched wrth ddathlu eu llwyddiant yn awyddus i ddiolch am ymdrechion dewr ei dad John Hywel Williams.

Cafodd y côr ei ffurfio ychydig dros flwyddyn yn ôl, gan John Hywel Williams a'i wraig Jean.

Yn anffodus bu farw Mrs Williams mewn damwain ffordd yn Llanelli a chafodd ei gŵr anafiadau difrifol cyn i'r côr allu perfformio yn gyhoeddus am y tro cyntaf.

'Codi calon'

Yn ystod y cystadlu ar gyfer BGT dywedodd un o'r merched wrth gyflwyno'r côr i'r gynulleidfa ei bod am ddiolch am holl ymdrechion arweinydd y côr John Hywel Williams.

"Ein hysbrydoliaeth yw ein harweinydd Mr Williams, ef yw ein harwr. Mae wedi cael blwyddyn anodd - cafodd ei anafu'n gas, ond brwydrodd yn ôl a chaniatáu i ni gael llwyddiant."

Image caption Fe wnaeth Côr Glanaethwy gyrraedd ffeinal BGT yn 2015

Dywedodd Jeremy Williams, mab Mr Williams, fod y profiad wedi bod yn un sy'n llwyr codi calon.

"Roeddwn wedi syfrdanu gyda'u perfformiad o flaen 2,500 o bobl yn Birmingham.

"Roedd e'n berfformiad emosiynol iawn ac fe wnaethont ddweud eu bod am gyflwyno'r perfformiad i'm tad John Hywel Williams."

Dywedodd fod ei dad a'i fam wedi bod yn gysylltiedig gyda Chôr Hywel yn Llanelli am bron i 60 blynedd. Daeth y syniad o greu côr o ferched ifanc o rengoedd Côr Hywel.

"Yn anffodus bu farw mam cyn gweld eu perfformiad cyntaf," ychwanegodd.

"Maen nhw'n cwrdd unwaith yr wythnos ac yn ymarfer am tua awr, mae'r llwyddiant wedi bod yn anhygoel."

Fe fydd y rowndiau cynderfynol ar gyfer BGT yn dechrau nos Lun, gydag Angelicus Celtis yn cystadlu nos Iau, a'r ffeinal ar nos Sadwrn, 3 Mehefin.

Nid hwn yw llwyddiant cyntaf côr o Gymru yn y gystadleuaeth deledu boblogaidd.

Yn 2015 fe wnaeth Côr Glanaethwy lwyddo i gyrraedd y rownd derfynol, gan orffen yn drydydd.

Pynciau Cysylltiedig