Gyrrwr yn cyfaddef achosi marwolaeth drwy yrru'n ddiofal

Llys Wyddgrug

Mae gyrrwr oedd wedi cymryd cyffuriau wedi pledio'n euog i achosi marwolaeth dyn o Sir y Fflint oedd newydd ddod yn dad.

Bu farw Lee Bennison, 33 o Goed-llai ger Yr Wyddgrug, ar ôl i'w feic modur gael ei daro gan gar ar yr A541 ger Pontblyddyn.

Fe wnaeth Paul Mayor, 45 o Lerpwl, bledio'n euog i gyhuddiad o achosi marwolaeth drwy yrru'n ddiofal ar 5 Medi, 2016.

Clywodd Llys y Goron Yr Wyddgrug fod profion wedi dangos hoel cocên yn ei gorff.

Bydd o'n cael ei ddedfrydu ar 22 Mehefin.

Dywedodd y barnwr Rhys Rowlands fod Mayor wedi pledio'n euog i gyhuddiad difrifol iawn.

"Yn fy marn i, dim ond un math o ddedfryd sy'n addas ar gyfer y math yma o drosedd, mae'n rhaid i chi fod yn barod am hynny," meddai.

Roedd gan Mr Bennison, gynt o'r Rhyl, bartner, Delyth a mab ifanc, Osian.

Pynciau Cysylltiedig