Gweithiwr banc o Fro Morgannwg yn euog o dwyll

Anne Peterson, Image copyright Wales News Service

Mae gweithiwr banc o Fro Morgannwg yn wynebu carchar am gymryd dros £17,000 o gyfrifon dau gwsmer, gan gynnwys un oedd wedi marw.

Cafodd rheithgor yn Llys y Goron Caerdydd, Anne Peterson, 59 oed, yn euog o bedwar cyhuddiad o dwyll tra'n gweithio yn Lloyds Bank yn y Barri.

Roedd Peterson wedi dweud wrth y llys ei bod yn ar wyliau pan ddigwyddodd y twyll, ac y gall rhywun arall fod wedi defnyddio ei manylion yn y banc.

Bydd Peterson yn cael ei dedfrydu ar 23 Mehefin.

Dywedodd y barnwr Stephen Hopkins fod "tystiolaeth llethol" yn ei herbyn, ac y dylai fod ganddi "gywilydd" ohoni ei hun.

Tynnodd Peterson £12,000 allan o gyfri o eiddo i wraig 92 oed, ac fe dynnodd £4,000 o'r cyfrif bythefnos ar ôl ei marwolaeth.

Dyn 83 oed oedd yr ail ddioddefwr, ac fe gollodd o £5,080 o'i gyfrif.

Clywodd y llys fod Peterson wedi dargyfeirio eu datganiadau banc, fel nad oedd y cwsmeriaid yn gallu darganfod beth oedd yn digwydd.

Pynciau Cysylltiedig