Cynghrair y Pencampwyr: Cau'r to am 'resymau diogelwch'

Stadiwm Cenedlaethol Cymru

Mae Cymdeithas Bêl-Droed Cymru (CBDC) wedi cadarnhau bydd to Stadiwm Cenedlaethol Cymru ar gau am "resymau diogelwch" ar gyfer rownd derfynol cynghrair y pencampwyr.

Mae disgwyl i 170,000 o gefnogwyr pêl-droed deithio i Gaerdydd i wylio'r achlysur rhwng Juventus a Real Madrid ar 3 Mehefin.

Dyma'r tro cyntaf i rownd derfynol o'r gystadleuaeth gael ei gynnal dan do.

Dywedodd Cymdeithas Bêl-Droed Cymru mai diogelwch yw'r "brif nod."

Ymosodiad drôn

Mae'r awgrym o gau'r to wedi cael ei wneud oherwydd pryderon am ymosodiad drôn.

Dywedodd CBDC eu bod wedi gwneud y penderfyniad i gau'r to yn dilyn ystyried "cyngor gan awdurdodau."

Mae paratoadau diogelwch yr Heddlu eisoes ar droed. Yn gynharach ddydd Gwener fe wnaeth Heddlu De Cymru drydar llun fel rhan o'i archwiliadau diogelwch o swyddog yn deifio i'r afon Taf.

Bydd Juventus yn wynebu Real Madrid yn rownd derfynol Cynghrair y Pencampwyr ar 3 Mehefin gyda'r gic gyntaf am 19:45.