Carcharu cyn-reolwr gwesty o Abertawe am gam-drin plant

Jason Piontecki Image copyright NCA
Image caption Roedd Jason Piontecki yn camdrin yn rhywiol blant o dan 13

Mae cyn-reolwr gwesty a fu'n cam-drin plant a ffilmio'r cyfan ar we gamera er mwyn ei ddangos i bidoffiliaid eraill wedi ei ddedfrydu i bymtheg mlynedd o garchar.

Fe blediodd Jason Piontecki, 32, o Abertawe , yn euog i naw cyhuddiad o gam-drin yn rhywiol blant o dan 13 am nifer o flynyddoedd.

Clywodd Llys y Goron Abertawe fod y cyfan wedi cael effaith andwyol ar y dioddefwyr ifanc.

Dywedodd y Barnwr Paul Thomas: "Mae'n amhosib dweud ar hyn o bryd beth yw'r effaith tymor hir."

Clywodd y llys bod cofnodion sgwrs a ddaeth i law yn dangos Piontecki yn trafod y cam-drin gyda defnyddwyr eraill ar lein a bod yna fanylion graffig o eraill yn gwylio'r cam-drin ac yn egluro be oeddynt am ei weld yn digwydd i'r plant.

'Troi Stumog'

Ychwanegodd y Barnwr Thomas bod y cyfan yn ddigon i "droi'r stumog".

"Be mae'r cofnodion o'r sgyrsiau yn eu dangos yw nad er mwyn dy hun yn unig a wnest hyn ond er mwyn eraill hefyd," ychwanegodd.

Cafodd Pionteki ei arestio yn gynharach eleni ar ôl ymchwiliad gan yr Asiantaeth Troseddau Cenedlaethol.

Bydd e'n treulio dwy ran o dair o'r ddedfryd dan glo ac mae wedi cael gorchymyn i arwyddo'r gofrestr troseddau rhyw am oes.