Dim sôn am David yn Nhregaron eleni!

Y gwcw Image copyright Getty Images
Image caption Mae cogau fel hon yn weddol gyffredin

Mae amgylcheddwyr yn chwilio am gwcw o'r enw David na sydd wedi dychwelyd i Dregaron eleni.

Mae David yn un o drigain o gogau sydd yn gwisgo offer tracio arbennig a gafodd ei osod gan yr Ymddiredolaeth Adareg Genedlaethol yn 2011 - ac ers hynny mae e wedi bod yn dod nôl o Affrica i Dregaron bob blwyddyn.

Ond rai misoedd yn ôl aeth traciwr David yn dawel.

Bellach mae tîm rhaglen Country Focus y BBC yn ceisio denu David yn ôl i goedydd Tregaron drwy ddefnyddio cog fenywaidd ffug.

Meddai Gilbert John, un o'r cyflwynwyr: "Ry'n yn gobeithio darganfod a yw'r ffaith nad oes signal yn dangos bod David wedi marw neu tybed a yw'r offer tracio yn gweithio'n iawn.

Yn wreiddiol cafodd y system dracio ei defnyddio er mwyn darganfod pam bod hanner o gogau Prydain wedi mynd ar goll yn ystod yr ugain mlynedd ddiwethaf.

Ers 2011 mae nifer o'r adar wedi marw neu mae nam wedi bod ar yr offer tracio. Roedd David yn un o'r chwech a fudai o fforest law y Congo i Gymru.

Image caption Y rhai sy'n chwilio am y gwcw yn arddangos y gwcw blastig
Image copyright BTO
Image caption Symudiadau David rhwng Mai 2016 a Rhagfyr 2016

Yn y gorffennol mae David wedi dychwelyd i'r DU rhwng 28 Ebrill a 14 Mai ac erbyn hyn roedd yna ddisgwyl y byddai wedi cyrraedd Tregaron.

Y gobaith yw y bydd y gwcw blastig yn denu David ond rhaid i mi gyfaddef, medd un swyddog, ar ran yr Ymddiriedolaeth nad yw'r gwcw hynod o hardd.

Yn ôl Dafydd Wyn Morgan sy'n arwain teithiau cerdded yn Nhregaron dyw hi ddim yn ymddangos bod y cogau ar drai.

Image copyright Dafydd Wyn Morgan
Image caption Y frân braidd yn anhapus ag ymweliad yr eryr euraid â Thregaron

"Rwy i wedi clywed hi'n canu sawl gwaith - ond rwy' wedi cyfrannu i'r gronfa i ddenu David yn ôl.

"Yr hyn sy'n ddiddorol," ychwanegodd Dafydd yw bod eryr euraid wedi cyrraedd Tregaron ers rhyw dair blynedd - mae nhw yn hynod o brin. Ond os ewch chi am dro rhwng y dre a Chwm Berwyn ry'ch chi'n siwr o weld yr eryr.

"Ry'n wedi galw'r eryr yn Eddie - dyw hi ddim yn ymddangos bod y barcud coch na'r brain yn or-hoff o gael cwmni yr ymwelydd newydd."

Mam modd clywed mwy am yr eryr a'r gog drwy wrando yn ôl ar raglen Galwad Cynnar Radio Cymru.